Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Cafasso Szent József, Don Bosco lelkivezetője

Cafasso Szent József, Don Bosco lelkivezetője

Cafasso Szent József, Don Bosco lelkivezetője

2020-06-23 Kedd   |   #Szalézi világ

szent  • megemlékezés  •

Június 23-án emlékezünk meg Cafasso Szent József áldozópapról, akiről Don Bosco ezt írta: „Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagylelkűséget, erőslelkűséget, mértékletességet, az Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Cafasso papból sugárzik ki.”

Vajon ki volt az a pap, akiről Don Bosco ilyen sok elismeréssel szólt?

Giuseppe Cafasso 1811. január 15-én született Castelnuovo dAstiban. Szülei kisbirtokosok voltak, négy testvére közül ő volt harmadik, a fiúk között a legkisebb. Életszentsége már egész korán elterjedt a falujában. Teológiai tanulmányait Chieriben végzi, a szemináriumban, a papszentelésben 1833-ban részesült. Négy hónappal később letelepedett a Torino-i Egyházi Kollégiumban, elsősorban azért, hogy tökéletesítse papi és lelkipásztori tudását, viszont egész életében itt maradt, mivel kiválóan végzett tanulmányai után Cafasso az erkölcstan professzora, majd a kollégium rektorának halála után, 1848-ban rektor lett ebben az intézetben. A tanításra nagyon nagy figyelmet szentel, célja, hogy jó gyóntatóatyákat és ügyes szónokokat oktasson és neveljen.

Cafasso húsz éven át volt Don Bosco lelkivezetője, így nagyban hozzájárult lelkiségének és személyiségének kialakulásához. Don Bosco gyakran mondogatta: "Neki köszönhetek mindent. Atyám és tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt." Ahogy maga Don Bosco tanúsítja: "Cafasso rendkívüli erénye az volt, hogy kitartóan és csodálatos hűséggel gyakorolta a hétköznapi erényeket".

Különös módon figyelt a legelesettebbek igényeire, lehetőségétől függően meglátogatta és anyagilag is támogatta a legszegényebbeket, s igyekezett mind lelki, mind testi segítséget nyújtani nekik. Fontos küldetésnek tartotta a bebörtönzöttek és halálra ítéltek lelkének ápolását, buzgón látogatta és papjaival is látogattatta őket. Az elítéltekről való gondoskodása miatt sokan „az akasztófák papjának” nevezték. Hatvannyolc halálraítéltet kísért el utolsó útján, és valamennyiüket olyan jól előkészítette a halálra, hogy nagy nyugalommal és Isten akarata iránti teljes megadással haltak meg. Gyakran mondta a vesztőhelyről visszatérőben: „Istennek hála, megint egy lélekkel több imádkozik értünk az égben.” Ha ezen csodálkoztak, így szólt: „Igen, biztosan sokat vétkeztek, de Isten nem becsüli-e nagyra bánatukat és töredelmes lelkületüket, amellyel halálukat gonosztetteikért való engesztelésül fogadták? A magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy az ilyen ember számára nincs már tisztítótűz sem.” Szívesen nevezte őket „akasztott szentjei”-nek, és közbenjárásukat kérte.

Rövid betegség után hunyt el 49 éves korában. Szentté avatásakor 1947-ben XII. Piusz mint a papi élet modelljét állította az Egyház elé, mint „a szegények atyját, a betegek ápolóját, a bebörtönözöttek támaszát, az elátkozottak megmentőjét”.

Giovanni Cagliero bíboros, az első szalézi püspök ezt mondta: „Don Bosco erényei és bölcsessége Don Cafasso dicsősége.”

XVI. Benedek pápa a kiváló lelkivezető értékeire hívja fel a figyelmünket: „Bosco Szent János életének minden alapvető döntésében kikérte Don Cafasso tanácsát, de Cafasso sosem törekedett arra, hogy Don Boscót mint tanítványát kezelje és saját képére formálja. Don Bosco pedig sosem utánozta Don Cafassót; a kiváló papi erények modelljeként jellemezte, de a saját személyes hajlama és egyéni hivatása szerint. Ez volt a jele a lelkivezető bölcsességének és a tanítvány intelligenciájának. Don Cafasso tiszteletben tartotta Don Bosco személyiségét és segített neki, hogy a maga számára értelmezze Isten akaratát.

Értékes lecke ez mindazok számára, akik a fiatal korosztály oktatásában és nevelésében vesznek részt, és emlékeztet bennünket arra, mennyire fontos az olyan lelkivezető az életünkben, aki segít megérteni, mit vár tőlünk Isten.”

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Alberto Marvelli, egy ma is időszerű kiváló példakép

Alberto Marvelli, egy ma is időszerű kiváló példakép

#Szalézi világ 2020-10-05, Hétfő

Október 5-én ünnepeljük Boldog Alberto Marvelli liturgikus emléknapját. Kiváló példája ő a Don Bosco akarata szerinti jó kereszténynek és becsületes..

Isten Szolgája Elia Comini szalézi atya emlékezete

Isten Szolgája Elia Comini szalézi atya emlékezete

#Szalézi világ 2020-10-01, Csütörtök

Az egyik legszörnyűbb mészárlás, amelyet a náci SS hajtott végre Európában a második világháború idején, Monte Sole környékén, Marzabotto, Grizzana..

Szlovénia - Andrej Majcen szalézi misszionáriusra emlékeztek

Szlovénia - Andrej Majcen szalézi misszionáriusra emlékeztek

#Szalézi világ 2020-09-30, Szerda

Szeptember 30-án Isten Szolgája Andrej Majcen szlovén szalézi és hős misszionárius égi születésnapja, akit vietnami "szalézi pátriárkának" tekinthetünk...

Stefano Ferrando szalézi püspök születésének 125. évfordulójára

Stefano Ferrando szalézi püspök születésének 125. évfordulójára

#Szalézi világ 2020-09-28, Hétfő

Szeptember 28-án Tiszteletreméltó Stefano Ferrando szalézi püspök, a Segítő Szűz Mária Missziós Nővérei alapítója születésének 125-ik..

Isten szolgája Silvio Galli, egy együttérzésben gazdag, szegény pap

Isten szolgája Silvio Galli, egy együttérzésben gazdag, szegény pap

#Szalézi világ 2020-09-10, Csütörtök

Don Silvio próféta volt, aki életében megtestesítette az irgalmasság lelkiségét és a legutolsókat választotta az utolsók közül - a társadalom peremére..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldozat • állandó • állás • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • ...
Összes címke
< Brazília – A COVID-19 megérkezett AmazóniábaSzíria – Reméltük, hogy a legrosszabb elmúlt… >