Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Cagliero 11 – 2019. október

Cagliero 11 – 2019. október

Cagliero 11 – 2019. október

2019-10-16 Szerda   |   #Szalézi világ

misszió  • misszionárius  •

A Szalézi Missziós Bizottság 2019. októberi hírlevelének középpontjában a szalézi misszionáriusok 150. csoportjának indulása és a missziós hónap áll.

„Hol vannak a Don Bosco Szaléziak ebben a különleges missziós hónapban? Mit csinálnak?” - erre ez lehetne az egyszerű, de nagyszerű válasz: viszik tovább, felragyogtatják a da mihi animas coetera tolle-t csendben vagy hangosan, reflektorfényben vagy rejtőzve. Igen, a mi missziós szívünk, magának Don Boscónak a szíve telve van  Jézus apostoli hevével. Ez a szaléziak igazi hozzájárulása a missziós hónaphoz.

Semmi kétség, a 150-ik missziós expedíció a szaléziak legszebb és legékesebben szóló ajándéka az Egyháznak, Ferenc pápának, a világ fiataljainak ebben a különleges hónapban a világ minden tájáról, az egész világ számára, különböző korú szaléziaktól 23-tól 80 évesig, a fiataloknak a szalézi szerzetesektől és testvérektől, hogy újra éljük és tovább vigyük 1875. november 11-et. Készülődünk ennek a dicső missziós dátumnak a 150-ik évfordulójára, 2025. november 11-re. Ugyanakkor aktívan jelen vagyunk stratégiai jelentőségű missziós pontokon, például távoli óceáni szigeteken és álmodozunk arról, hogy letelepedhetünk Vanuatuban; ott vagyunk az Amazonos vidékén, és nemcsak a dzsungel mélyén, hanem ebben a hónapban a  szinóduson  is, Európában a menekültek és  bevándorlók érdekében folytatott hősies szolgálatban; az afrikai menekülttáborokban, Don Bosco szamaritánus tevékenységét folytatva; keresztény tanúságtevőként, sőt vértanúként a fiatalok között a muzulmán többségű országokban vagy ortodox keresztény  közösségekben. A Szentatya, Ferenc pápa köszönetet mond nektek ezért a különleges missziós hónapért.

Itt vagyunk mi, Don Bosco Szaléziak. Vigyük a lámpást mi, a fiatalok missziós őrei!

P. Guillermo Basañes, SDB
missziókért felelős egyetemes tanácsos

150. expedíció

Szeptember 29-én a szalézi rendfőnök, Angel Fernández Artime atya a 150-ik missziós expedíció keretében szentmisét mutatott be és átadta a missziós keresztet 36 szalézinak és a Segítő Szűz Mária Leányai közül 13-nak.  Jelen volt még a rendfőnök vikáriusa, Francesco Cereda, az egyetemes missziós felelős, Guillermo Basanes, valamint a Segítő Szűz Mária Leányai generális anyája, Yvonne Reungoat és Alaide Deretti nővér, missziós tanácsos.

Don Bosco szobra előtt a Segítő Szűz Mária-bazilika udvarán a rendfőnök a 150-ik expedíció 36 új  misszionáriusával együtt készítette elő a 2019-es missziós felhívást, amelyet a szokásos módon december 8-án a Szeplőtlen Szűz Mária ünnepén fog közzétenni.

A rendfőnök, akit körülvettek a 150-ik expedíció misszionáriusai, innen óhajtotta kibocsátani felhívását a világban működő minden szalézihoz, ugyanarról az udvarról, amely szemtanúja volt, hogyan indult családunk, és annak, ahogy a szalézi karizma megszilárdult. Közvetlenül ezelőtt a valdoccói oratórium színháztermében mutatta be a 13 új FMA misszionáriusnőt  Alaide Deretti nővér, missziós tanácsos, és a 36 új SDB  misszionáriust Guillermo Basanes egyetemes missziós felelős, mint háromszor 12 apostolt. Bemutatásuk fiatalos, lendületes légkörben zajlott, a média is közvetítette. A Rete 7 és több Facebook csatorna élő közvetítést adott az eseményről. Interjúkat is készítettek a misszionáriusokkal, ezeket igazán érdemes megnézni.

A szentmisén a homíliában a rendfőnök hangsúlyozta: a mai nap nagy ünnepnap a rend, az intézmény és az Egyház számára. Ez a 150. missziós expedíció, 144 évvel az első, 1875-ös expedíció után. Az expedíciók folyamatosságát még a két világháború sem szakította meg.

Artime atya érdekes dologra mutatott rá. Az egyetemes missziós felelős irodájában van a missziók könyve, amely feljegyezi, hogy 9542 misszionáriust küldtek a rendfőnökök ebből a bazilikából 150 expedícióba, de úgy tűnik, a teljes  létszám több, mint 10400. Rendünk a fiatalok neveléséről, képzéséről és evangelizációjáról ismert, és ezen számok ismeretében bizton állíthatjuk, hogy valóban és igazán missziós intézmény és rend vagyunk. Jézus iránti szeretetünk nem engedte, hogy négy fal közé zárva éljünk, elküldött minket a világba. A legfontosabb, hogy az életünk középpontjában Jézus áll: Istenünk hív és küld minket, hogy megosszuk életünket és adjunk, egész életünkkel tanúskodjunk Jézusról, példát adva szeretetből, nagy tiszteletet mutatva mások iránt. Ez a szalézi válasz a különleges missziós hónapra, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg: misszionáriusokat küldünk, hogy Jézus jelenlétét  gazdagítsák minden kontinensen.

A rendfőnök a homíliájában három rendkívüli misszionáriust mutatott be, akiknek a tanúságtétele különleges. A világnak tanúságtételek kellenek, nem tanárok.

Monsignor Marcello Melani: olasz származású, misszionárius volt éveken át Argentínában, Patagóniában püspökként szolgált (Neuguén egyházmegye). Ottani szolgálata után visszatért eredeti tartományába, ott plébánosként és katekétaként szolgált. A pápa és a rendfőnök hívására  jelentkezett misszióba, jelentkezését elfogadták és Peruba küldik. 

Bashir Souccar atya: szír, 71 éves, szakértője a muzulmánokkal együtt tartott oratóriumnak. MOR tartományból jött. Tunéziába küldik, hogy elvigye az oratórium örömét, különösen a muzulmán fiatalok számára.

Germain Plakoo-Mlapa atya: togói. Szemtanúja volt Cesar Antonio Fernández vértanúhalálának (2019 februárjában) és Fernando Hernández atya vértanúhalálának is (2019 májusában) Burkina Fasóban. Ott volt mellettük és nem tudja, miért nem ölték meg őt is. Most itt van, gyógyulófélben, szívében nyugalom és béke, mert meg tudott bocsátani. Szíve telve van Jézussal és az iránta való szeretettel. Élete tanúbizonyság a szavakon túl.

Gianni Rolandi SDB/ANS-Torino

Szalézi misszionárius életszentségének tanúságtétele

Don Pierluigi Cameroni SDB, a szentté avatási ügyek posztulátora

Isten szolgája Elia Comini atya (1910-1944) halálának 75. évfordulója október elseje. A nácik kezétől halt meg: védelmébe vett néhány bebörtönzöttet és saját életét ajánlotta fel értük. 1928-ban ezt írta naplójában: „Jövő évi tanulmányaim középpontjában Don Bosco szellemének kell állnia: az átérzett és megélt örömnek, bizalomnak, együttérzésnek; családiasságnak, kedvességnek a viselkedésben, állandó éberségnek, az Istennel való egyesülés vágyának. Nagyszerű és szent feladatok ezek, maga Don Bosco is ezeket jelölné ki nekem. Hajlamos vagyok a középszerűségre, ami rossz, soha sem tetszett és másokban el nem bírom viselni. Élet kell, bátorság, tűz.”

Szalézi missziós imaszándék

Missziós tavaszért az Egyházban, hogy sokan érezzék a missziós hívást a Szalézi Családban, fiatalok és laikusok, szerzetesek, hogy részt akarjanak venni az evangélium hirdetésében a világ végezetéig.

Az egyház különleges missziós hónapot ünnepel ez évben, a Maximum Illud 100. évfordulójára emlékezve; a rend 150. missziós expedícióját indítja.   Imádkozzunk, hogy a missziós buzgalom mindig jelen legyen az ifjúságpasztorációnkban.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Önkéntesek: rendkívüli képességekkel rendelkező hétköznapi emberek

Önkéntesek: rendkívüli képességekkel rendelkező hétköznapi emberek

#Szalézi világ 2019-12-06, Péntek

December 5-én ünneplik a Nemzetközi Önkéntes Napot. A Szalézi Családban nagy fontosságot tulajdonítanak az önkéntességnek, mivel ez a szaléziak által..

Érdemes tudni a szaléziakról – Az első tíz szalézi missziós mű

Érdemes tudni a szaléziakról – Az első tíz szalézi missziós mű

#Szalézi világ 2019-12-04, Szerda

A szalézi misszionáriusok első csoportja 1875. november 11-én kelt útra. Céljuk Argentína volt, a föld, amelyet Don Bosco első missziós álmában látott...

A missziós álom tovább él - a rendfőnök novemberi üzenete

A missziós álom tovább él - a rendfőnök novemberi üzenete

#Szalézi világ 2019-11-14, Csütörtök

Olyan vállalkozásokat láttam, amelyek lehetetlennek tűntek: férfiakat és nőket, akik naponta az életüket adják szörnyű erdőkben és rettenetes sivatagokban..

A 150. missziós expedíció: "Ha nem kilépő, akkor nem Egyház"

A 150. missziós expedíció: "Ha nem kilépő, akkor nem Egyház"

#Szalézi világ 2019-10-25, Péntek

1875-ben Don Bosco maga köré gyűjtött egy tíz fiatalból álló csoportot, akik arra készültek, hogy átkelnek az Atlanti-óceánon. Erről az útról..

Ferenc pápa üzenete a 2019. évi missziós világnapra

Ferenc pápa üzenete a 2019. évi missziós világnapra

#Egyház 2019-10-21, Hétfő

2019. június 9-én, Pünkösd főünnepén tették közzé Ferenc pápa missziós világnapra, 2019. október 20-ra írt üzenetét, mely miközben az egyház nagy..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • Egyetemes Tanács • együttműködés • életvédelem • elhunyt • ...
Összes címke
< Újbuda – „Halluci-Náció” a SZÁMALK-Szalézi SzakgimnáziumbanOkosrózsafüzért dobott piacra a Vatikán >