Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Öt éve avatták boldoggá Sándor István szalézi testvért

Öt éve avatták boldoggá Sándor István szalézi testvért

Öt éve avatták boldoggá Sándor István szalézi testvért

2018-10-19 Péntek   |   #Magyar Tartomány

Sándor István  • évforduló  • boldoggáavatás  •

Sándor István vértanú, szalézi testvér boldoggá avatására öt éve, 2013. október 19-én, szombaton, a Budapesti Szent István-bazilika előtti téren került sor. A történelem során először fordult elő, hogy egy magyar szalézi szerzetes testvért boldoggá avattak.

A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek volt. Az ünnepélyes szentmise keretében a Szentatya megbízásából Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának akkori prefektusa tette közzé a boldoggá avatásra vonatkozó határozatot. A szertartáson részt vett don Pascual Chávez, akkori szalézi rendfőnök is.

Sándor István boldoggá avatása a Szalézi Család és az egész magyar Egyház ünnepe volt. A boldoggá avatáson számos egyházi és világi tisztségviselő, szerzetes és zarándok vett részt, Európa minden országa képviseltette magát, közöttük a szalézi szerzetes testvérek nemzetközi csoportjával.

Szentbeszédében Erdő Péter bíboros, az evangélium magvető példázatához kapcsolódva, arról beszélt: „Sándor Istvánban azt az embert kell meglátnunk, aki élete gabonáját bizalommal vetette el. Ünnepeljük benne a hőst, aki szerzetesi hivatásához élete árán is hű maradt” – fogalmazta meg Erdő Péter. Tiszteljük benne azt a kiváló munkást, aki a munka szeretetére tudott tanítani. Gépies és elidegenedett világunkban különösen aktuális Sándor István életének az az üzenete, hogy egyéni és közösségi boldogulásunk útja a jól végzett munka – hangsúlyozta a bíboros. Megrendülten állunk a koncepciós per áldozata előtt, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halálra ítéltek és kivégeztek. Sándor István vértanúságának példája felidézi a koncepciós perek egész szomorú korszakát – fogalmazott Erdő Péter, majd hozzáfűzte: ebben a visszaemlékezésben őszintén és tisztelettel tekintünk a múltba, ez a keresztény számára a megbocsátás, kiengesztelődés, lelki megújulás alkalma.

Az egyetemes könyörgéseket követően a felajánlási ének alatt előkészítették az oltárt és az áldozati adományokat. Mivel Sándor István földi maradványainak holléte ismeretlen, ereklye helyett a szüleinek írt leveleit és házassági évfordulójukra készített rajzát emelték oltárra.

A szentmise végén Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa arról beszélt: a vallásüldözés szakadékot teremt az emberek között; a vértanúk áldozatukkal, a testvériséggel, a megbocsátással és az elfogadással hidakat építenek. Arra kereste a választ, mit üzen Boldog Sándor István vértanú a ma emberének. Rámutatott, hogy a fiatalokkal és fiatalokért élt Sándor István mind a munkában, mind a közösségben a megszentelt élet hűségének példája. Kiemelte a vértanú szerzetes nevelési vágyát, mely mindig felismerte a rá bízott munkás fiatalok lelki szükségletét. Majd megfogalmazta: az Istennek szentelt élet valódi, vér nélküli mártíromság, mely az evangélium és szalézi karizma hűségében teljesedik ki.

Havasi József atya, Boldog Sándor István egykori rendtársa a 2013-ban 100 éves letelepedését ünneplő Magyar Szalézi Tartomány nevében fogalmazta meg köszönetét. Figyelmeztetett: Boldog Sándor Istvánt nemcsak tisztelni, hanem követni kell, azáltal, hogy tanúságot teszünk Krisztus mellett, hirdetjük evangéliumát, akár alkalmas, akár nem.

Don Pascual Chávez szalézi rendfőnök köszönetnyilvánításában az Egyház, a magyar nemzet és a Szalézi Társaság közös örömeként ünnepelte a boldoggá avatást. Ugyanezen a napon, azaz október 19-én a boldoggáavatás után 13 óra 30 perckor kezdődött a Fiatalok Ünnepe a Körcsarnokban, amely során az ifjúság hálát adott az új Boldogért, és amelyen a rendfőnök is részt vett.

Sándor István boldoggáavatásának ötödik évfordulója alkalmából 2018. október 20-án lesz hálaadó szentmise és megemlékezés a Clarisseumban.

 Számos Boldog Sándor Istvánhoz kapcsolódó különböző esemény történt az elmúlt években. Álljon itt egy felsorolás a teljesség igénye nélkül:

- A Don Bosco Kiadó a boldoggáavatásra időzítette a Don Bosco lelkét kaptad… címet viselő, Sándor István életét és vértanúságát mindezidáig legrészletesebben bemutató legújabb könyvének megjelenését.

- Sándor István boldoggáavatása alkalmából 2013. október 19-én a Kínai Szalézi Tartomány több ünnepséget is rendezett. Az ünnepi szentmisét Zen bíboros mutatta be Sándor István boldoggá avatásának emlékére, mintegy húsz pap koncelebrált. A tartományban egyszerre három különálló helyen is tartottak szentmisét és megosztó ülést: Hongkongban, Tajvanon és Makaóban.

- A boldoggáavatás utáni napon, 2013. október 20-án, vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa hálát adott Sándor István szalézi vértanú boldoggá avatásáért.

- Október 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődött Szolnokon a Belvárosi templomban a hálaadó szentmise a város szülöttéért, Boldog Sándor Istvánért. A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be, a szertartást a Magyar Televízió élőben közvetítette.

- Az Országgyűlésben 2013. október 21-én, hétfőn a napirend előtti felszólalásokban egyebek mellett Boldog Sándor Istvánról is megemlékeztek. Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, Sándor István boldoggá avatása minden magyart büszkeséggel tölthet el.

- Október 22-én Nyergesújfalun a Szent Mihály-templomban átadták az új üvegablakot, amelyen Boldog Sándor István szalézi testvér, vértanú látható. A színes üvegablak a helyi szalézi középiskola ajándéka.

- Szombathelyen a 2013. október 23-i városi ünnepségek előzeteseként 22-én vetítették a Savaria moziban a Sándor István vértanúról készített fikciós kisjátékfilmet.

- Október 25-én Boldog Sándor István egykori iskolájának, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény bejáratánál ünnepélyes keretek között adták át a Boldog Sándor István tiszteletére készült emléktáblát.

- Október 30-án a római Szent Szív bazilikában Don Pascual Chávez SDB szalézi rendfőnök hálaadó szentmisét mutatott be Sándor István vértanú boldoggá avatásáért.

- A szolnoki Szigligeti Színház Szín-Mű-Hely szobaszínházában 2013. november 19-én bemutatták Kiss József új darabját, melynek címe: "A boldog".  A város ezzel tisztelgett nevezetes szülötte előtt.

- Egy hónappal Sándor István szalézi testvér boldoggá avatása után, 2013. november 19-én Magyarország szentszéki nagykövetsége és a Szalézi Társaság együttesen egy emlék-estet rendezett az új boldog tiszteletére a Római Magyar Akadémián.

- 2013. december 28-án az egész Észak-Kelet Olaszországot magába foglaló INE szalézi tartomány Sándor Istvánnak szentelt lelkiségi napot tartott Velence-Mestrében, melyen mintegy 130 rendtárs vett részt.

- A Magyar Posta Zrt. 2014. február 25-én bocsátotta forgalomba azt a bélyeget, amelyen Boldog Sándor István  szalézi vértanú testvér látható.

- Ábrahám Béla tartományfőnök, a vértanú szalézi testvér születésének 100. évfordulója kapcsán 2014. március 30-án Mogyoródon megnyitotta a Boldog Sándor István emlékévet.

- Veszprémben, a Gizella Napok keretében 2014. május 9-én a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban „Az üdvösség útján” címmel kiállítást, és ahhoz kapcsolódóan „Hitvallók, vértanúk és boldogok a huszadik században” címmel konferenciát rendeztek, amelyen Boldog Sándor István vértanú szalézi testvérről B. Varga Judit történész, muzeológus tartott előadást.

- Péliföldszentkereszten2014. július 16-20. között zajlott a szalézi ministránstábor, melynek központi témája Boldog Sándor István szalézi vértanú testvér volt.

- Szolnokon 2014. szeptember 1-én felavatták Boldog Sándor István vértanú szalézi szerzetes egészalakos szobrát, Pogány Gábor Benő alkotását a Szentháromság téren, a város napját ünneplő rendezvénysorozat és a tiszteletére hirdetett emlékév részeként.

- Mezőnyárádon 2014. szeptember 19-én, Sándor István szalézi szerzetes születésének 100-ik évfordulója tiszteletére az egykori szalézi noviciátus, ma iskolaépület falán emléktáblát avattak annak emlékére, hogy itt volt novícius 1937-1940 között Boldog Sándor István szalézi testvér.

- 2014. október 17-én a budapesti SZÁMALK-Szalézi és a META-Don Bosco Szakközépiskolák tanulói alkalmi kiállítással egybekötött megemlékezést tartottak Sándor István szalézi testvérről az iskola aulájában.

- 2014. október 23–26. között animátor- és ifjúsági találkozó zajlott Szolnokon „Jó nekem! A boldogság nyomában” címmel, amelyen mintegy 120 animátor és fiatal vett részt.

- Szolnokon aláírták az okiratot, amellyel Sándor Istvánt a város második patrónusává választják.

- 2014. október 26-án a Fülöp-szigeteken, Parañaquéban működő, Boldog Sándor Istvánról elnevezett nemzetközi formációs közösségben megemlékeztek Boldog Sándor István születésének századik évfordulójáról, kiemelve, hogy utolsó leheletéig a fiatalokért élt. Sándor István a példaképük, aki az üldöztetés ellenére kitartott küldetése és szalézi hivatása mellett.

- 2015. február 6-án a „Miért kell ezeket a vezetőket őrizni…?” című, Sándor István szalézi szerzetesre és társaira emlékező kamaratárlat megnyitójával kezdetét vette a Boldog Sándor István emlékhónap a Ferencvárosban.

- 2015. február 25-én az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom (SZALIM) közös sajtótájékoztatót és megemlékezést tartott a kommunizmus áldozatainak emléknapján Boldog Sándor Istvánról, Magyarország legfiatalabb boldogjáról, aki életét adta a fiatalokért.

- A mezőnyárádi általános iskola 2016. szeptember 1-étől, miután az Egri Főegyházmegye fenntartásába került, felvette a magyar szalézi boldog nevét és Boldog Sándor István Általános Iskolaként működik tovább.

- 2016. június 8-án Beer Miklós váci püspök atya megáldotta a Boldog Sándor István emlékkiállítást a vértanú működésének helyén, az újpesti Clarisseumban.

- 2017. július 31-én a Fülöp-szigeteken található Parañaquéban a Sándor Istvánról elnevezett szerzetesi közösség elöljárója megáldotta a Kelet-Ázsiából és Óceániából érkező, képzésben levő fiatal szalézi testvérek új formációs házának alapjait.

- 2018. április 27-án Óbudán ünnepélyesen megnyitották a Derű utca – Vihar utca – Szél utca által határolt területen található Boldog Sándor István parkot.

 

„Sándor Istvánnal a jeltelenség jelét kaptuk” - mondta Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök a boldoggá avatás kapcsán készült interjú során: „A legfontosabb a mindennapisága, egyszerűsége, az, hogy szentnek lenni nem jelent valami kirívót, valami különlegeset, utánozhatatlant, nagyon távollévőt, hanem egy kisváros egyszerű proli gyereke gyenge tanulmányok után egy úton, ha a hivatását felismeri és azt megéli, akkor igenis szent lehet.”

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Budapest – Megtalálhatják Boldog Sándor István földi maradványait?

Budapest – Megtalálhatják Boldog Sándor István földi maradványait?

#Magyar Tartomány 2018-11-02, Péntek

Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök november 2-án Kazincbarcikán a szalézi rendfőnök, Ángel Fernández Artime atya jelenlétében bejelentette, hogy..

Lengyelország – August Hlond 70. égi születésnapján

Lengyelország – August Hlond 70. égi születésnapján

#Szalézi világ 2018-10-25, Csütörtök

August Hlond bíboros halálának 70 évfordulója alkalmából (október 22.), akit Ferenc pápa május 19-én tiszteletre méltónak nyilvánított, a Lengyel..

Budapest-Clarisseum – Van minek örülnünk! - Sándor István öt éve a boldogok között

Budapest-Clarisseum – Van minek örülnünk! - Sándor István öt éve a boldogok között

#Magyar Tartomány 2018-10-21, Vasárnap

Nagyszerű eseményeknek lehettek részesei mindazok, akik október 20-án délután együtt ünnepelték a szaléziakkal az újpesti Clarisseumban Sándor István..

Kazincbarcika - Don Bosco 25 éve Kazincbarcikán

Kazincbarcika - Don Bosco 25 éve Kazincbarcikán

#Magyar Tartomány 2018-10-15, Hétfő

A kazincbarcikai Don Bosco Szakközépiskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az ünnepi programsorozat október 9-én alkalmi..

Clarisseum - Meghívó

Clarisseum - Meghívó

#Magyar Tartomány 2018-09-28, Péntek

Boldog Sándor István boldoggá avatásának ötödik évfordulója alkalmából október 20-án hálaadó szentmisét mutatnak be a szaléziak a Clarisseumban,..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • ...
Összes címke
< Újabb világméretű szentségimádás Krisztus Király főünnepének előestéjénBudapest-Clarisseum – Van minek örülnünk! - Sándor István öt éve a boldogok között >