A+ A A-

Imák

Felajánló ima, amit Sándor István neveltjeivel minden nap elmondott:

 

Uram Jézus !

 

Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, munkáját,örömét, csalódását, szenvedését.

Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet, 

hogy úgy gondolkozzunk, mint te.

Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk!

Add hogy teljes szívünkből szeressünk téged, s mindenütt, minden erővel neked szolgáljunk !

Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba.

Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor.

Ments meg minket a bajtól és a bűntől!

Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak.

A munkában meghaltak békében nyugodjanak. 

 

Ámen

 

 

 

Hivatalos miseimádság (a szentmise első könyörgése)

 

Boldog István, köszönjük erőteljes és nagylelkű tanúságtételedet;

büszkék vagyunk rá, hogy az egyház hozzád hasonló

gyermekeket hoz a világra.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet,

hogy megújult hévvel éljük keresztségünket és örömmel

és lelkesedéssel szenteljük magunkat küldetésünknek.

Áldd meg szeretett hazádat és Isten egyházát Magyarországon.

Járj közbe a rendért és az egész Szalézi Családért.

Kísérd el mosolyoddal és példáddal korunk fiataljainak útját.

 

Ámen.

 

 

Mindenható Istenünk!

Te meghívtad szolgádat, Sándor Istvánt

Bosco Szent János nagy családjába.

Életútján Mária, a keresztények segítségével vezetted Őt

a lélekmentés nehéz munkájában.

Szabad döntése volt, hogy életét a magyar fiatalokért áldozza.

A nehezebb utat választotta

és tanúságot tett Rólad az Egyház és Társaságunk üldözése idején.

Ideálja a katolikus sajtó,

Isten házának szépsége és a fiatalok nevelése volt.

A derék és hű szolga lelkületével mutasson nekünk is utat.

Kérünk, dicsőítsd meg őt a vértanúknak kijáró koszorúval.

Krisztus a mi Urunk által.

 

Ámen

 

 

Sándor István boldoggá avatása  erkölcsi és lelki kárpótlás az Egyháznak és a magyar nemzetnek, valamint fontos a magyar ifjúság szempontjából is, amelynek szüksége van egy olyan patrónusra, aki nagylelkű áldozatra képes, és olyan példaképre, aki megtanítja a megalkuvás nélküli kötelességteljesítésre azzal, hogy tudatosan tanúságot tett a hitéről.

P. Cameroni Pierluigi SDB, egyetemes posztulátor

 

Hírek


Szaléziak.HU