A+ A A-

A szaléziak

A szalézi rend hivatalos elnevezése: Szalézi Szent Ferenc Társasága - Don Bosco Szaléziak, megalakult 1859-ben Torinóban, pápai jóváhagyást kapott 1874-ben. A rend alapítója Bosco Szent János (Don Bosco, 1815-1888), 1934-ben avatta szentté a katolikus egyház. Rendjét Szalézi Szent Ferencről nevezte el, akinek nagy tisztelője volt.

SDB rövidítés jelentése: Salesiani di Don Bosco, azaz Don Bosco Szaléziak

Az alapító jelszava: "Da mihi animas, cetera tolle!" - "Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el!"

A Szalézi Társaság legfőbb tisztségviselője don Ángel Fernández Artime szalézi egyetemes főnök

A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben.

A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm.

 

A Szalézi Család ágai Magyarországon:

  • Szalézi szerzetesek SDB
  • Segítő Szűz Mária leányai Don Bosco nővérek FMA
  • Szalézi Munkatársak Egyesülete SSCC
  • Don Bosco Volontáriák VDB

A szalézi nevelés módszere az úgynevezett "megelőző módszer".

Szaléziak.HU

Sándor István boldoggá avatása  erkölcsi és lelki kárpótlás az Egyháznak és a magyar nemzetnek, valamint fontos a magyar ifjúság szempontjából is, amelynek szüksége van egy olyan patrónusra, aki nagylelkű áldozatra képes, és olyan példaképre, aki megtanítja a megalkuvás nélküli kötelességteljesítésre azzal, hogy tudatosan tanúságot tett a hitéről.

P. Cameroni Pierluigi SDB, egyetemes posztulátor

 

Hírek


Szaléziak.HU