Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Eger - Örökfogadalmat ünnepeltek a Don Bosco Nővérek

Eger - Örökfogadalmat ünnepeltek a Don Bosco Nővérek

Eger - Örökfogadalmat ünnepeltek a Don Bosco Nővérek

2023-10-03 Kedd   |   #Magyar Tartomány

Szalézi Család  • FMA  • Segítő Szűz Mária Leányai  •

Nagy Ágnes nővér, a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye közösségének tagja október 1-jén, a rózsafűzér hónapjának első napján örökfogadalmat tett az egri Ciszterci Szent Bernát templomban, végérvényesen átadva életét a jó Istennek, elkötelezve magát a fiatalok szolgálatára. Az ünnepi szertartás főcelebránsa dr Ternyák Csaba egri érsek volt.

A szentmisén részt vett Antonella Franchini FMA nővér, a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye tartományfőnöknője, Palmira De Fortunati FMA nővér, korábbi tartományfőnöknő, Carolina Costabile FMA nővér, a rend magyarországi elöljárója, Andrásfalvy János szalézi tartományfőnök, valamint az Egri Főegyházmegye számos papja és szerzetese, Nagy Ágnes nővér családja és szalézi animátorok, fiatalok.

A bevezető, elmélyülésre hívó Veni Sancte Spiritus ének után Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte az örökfogadalomra készülő Ágnes nővért, aki mostantól – mint fogalmazott – örökre elkötelezi és odakötözi magát Jézus Krisztus szeretetéhez. Ez a bizalom hálát, örömet és tiszteletet vált ki belőlünk – fogalmazott a főpásztor.

A szertartás az ige liturgiájával, majd a jelölt bemutatásával folytatódott.

Antonella Franchini FMA nővér, tartományfőnöknő elmondta: Ágnes nővérnek megadatott, az a nagy ajándék, hogy gyakorló keresztény családba szülessen. Gyermekkorától kezdve édesanyja és nagymamája kísérte őt az Úrral való egyszerű és szép kapcsolat kiépítésében. Budapesten folytatott tanulmányainak idején találkozott a Don Bosco szaléziakkal, akiknek nevelői karizmája lenyűgözte őt.

A szalézi környezetbe járva fedezte fel szívében az Úr hívását, hogy Jézus, a Jó Pásztor példáját követve részt vegyen a fiatalok nevelésében és evangelizálásában. Szalézi lelkivezetője révén megismerkedett a Segítő Szűz Mária Leányaival, majd 2013-ban megkezdte a jelölt időt Budapesten. 2014-ben Torinóban töltötte a posztulátus idejét. A novíciátust 2015-től 2017-ig Rómában végezte. A formációs évei alatt egyre világosabbá és erősebbé vált a szalézi szerzetesi életre való elhívása, így szabadon úgy döntött, hogy Istennel akarja elkötelezni magát, ezáltal a fiataloknak szenteli életét. Elsőfogadalmát 2017. augusztus 6-án Rómában tette. A juniorátus idejét 2017. augusztus 24-től 2023. augusztus 24-ig Egerben töltötte, és most már egész életét kívánja örökre Istennek adni, naponta elkötelezve magát mindazon fiatalok üdvösségéért, akiket az Úr rábíz – fogalmazott a tartományfőnöknő.

A jelölt bemutatása után Ternyák érsek homíliájában úgy fogalmazott: különleges öröm az, hogy Ágnes nővér felfedezte élete során, hogy az ő szívében ott van Isten pecsétje. Felfedezte a szívében azt a nagy szeretetet Isten és az egyháza iránt, rácsodálkozva a Szentírás szavaira, amelyek az ő vágyait is kifejezik az Énekek éneke soraiban, amelyeket hallottunk az olvasmányok között. „Tegyél a szívedre pecsétnek” (Én 8,6) Miután felfedezte az Úr pecsétjét a szívében, örökre el akar köteleződni és kéri az Úrtól, hogy ő is Jézus szívébe beleírhassa a saját nevét, hiszen teljesen át akarja adni magát Neki. Ez nem egy elhamarkodott pillanat döntése, hiszen hosszú évek óta érleli magában ezt a végső Igent. Szent Pál apostol sorait tanulmányozva tudjuk, hogy nem önmagunkra, hanem a Mesterre kell tekintenünk, hiszen az Isten szeretete lekötelez és örök. „Semmi sincs ami elszakíthatna minket Krisztus szeretetétől.”(Róm 8,39) Emlékeinkben felidéződnek olyan filmjelenetek, amikor a tengeren viharban hánykódik egy hajó, és a matrózokat besodorja a vihar a tengerbe. Mit tesz ilyenkor a hajós? Odakötözi magát az árbóchoz, hogy bármi történik az árbóctól ne szakadjon el. Ma Ágnes nővér is odakötözi magát Isten egyházához, Jézus Krisztushoz, hogy elmondhassa semmi sem szakíthat el már Isten és Krisztus szeretetétől.

Ez a szeretet az evangéliumban bontakozik ki előttünk. Jézus barátainak nevezi tanítványait, mert nemcsak a tanítványoknak fontos a Mesterük, de Jézusnak is fontosak a tanítványai. Annyira, hogy megadja a barátság legmélyebb tartalmát: „Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek amit Atyámtól hallottam.”(Jn 15,15) A szerelemes válasz az hogy: Uram nekem sincs titkom már előtted, Te vagy számomra a legfontosabb! Ez a barátság, amely ma örökre megköttetik Ágnes nővér és Jézus Krisztus között ez egy igazi és örök barátság. Hiszen mindez nem áldozatból, sajnáltatásból történik, hanem, mert nekünk papoknak és szerzeteseknek jó az Úr szolgálatában és barátságában lenni. Számunkra ez egy termékeny kapcsolat Krisztussal.

Igaz, nincsenek saját gyermekeink, mégis mindenki a miénk, akit megnyerünk Krisztus ügyének. Mindenki, akinek ki tudjuk nyitni a szemét és szívét Jézus megváltó szeretetére. Ezek az igazi gyümölcsök az életben. Adja Isten, hogy ez a közelség egyre hatékonyabb legyen, hogy egyre többen rádöbbenjenek hogy Jézus Krisztust ilyen közvetlen közelről is lehet követni és az ő közvetlen baráti köréhez tartozni. A Segítő Szűzanya vezesse az örökfogadalmast, a nővéreket és a szalézi szerzetesek életét, hogy Don Bosco lelkisége rányomja pecsétjét szívükre és ez a kapcsolat Isten felé egy örök kötelék legyen - zárta szavait Ternyák érsek.

A szentbeszéd után a Mindenszentek litániája következett, melyben a fogadalmas a földre borult, amely kifejezi az Isten előtti teljes önátadást.

Ezután következett az örökfogadalom-tétel. Nagy Ágnes nővér az oltáron írta alá az örökfogadalom szövegét, hiszen élete „egyesül Krisztus áldozatával”. A szertartás végén az elöljáró átadta a rózsafüzért, annak jeléül, hogy a nővérek Don Bosco hálájának élő emlékművei Mária, a Keresztények Segítsége iránt. Antonella Franchini FMA nővér, tartományfőnöknő úgy fogalmazott: „Krisztus radikális követése és a fiatalokért való nagylelkű odaadás vezessen a szeretetben való tökéletes hűségre!” Ezután az örökfogadalmas nővérek ölelésükkel köszöntötték közösségük legújabb tagját.

A szentmise végén az örökfogadalmas Ágnes nővér köszönetet mondott minden jelenlévőnek, mindazoknak, akik segítették a hivatásában, s külön a családjának, akik szeretve szeretni tanították, s akik az oltárhoz kísérték őt. Ezt követően az örökfogadalmas a Szűzanya elé vitt virággal és énekkel fejezte ki örök háláját Máriának. Öröm és végtelen hála van a szívemben – mondta Ágnes nővér, és azt kérte mindenki számára, hogy „Mária takarja be óvó palástjával és segítse őket, hogy napról napra közelebb kerülhessenek az ő Fiához”.

Az ünnepi szentmisén szolgáló ének- és zenekart Medgyessy Zsófia FMA nővér vezette. A szertartást élőben közvetítette a Szent István Rádió és Televízió és az EWTN.

A szentmise után a Segítő Szűz Mária Egyetemi Leánykollégium ebédlőjében és az Oratórium kertjében folytatódott az ünneplés közös agapéval.

Szöveg: Domán Vivien

 

eger.egyhazmegye.hu/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Málta – „Örökségünk felkarolása: Utazás együtt Don Boscóval”- voltnövendékek

Málta – „Örökségünk felkarolása: Utazás együtt Don Boscóval”- voltnövendékek

#Szalézi világ 2024-06-28, Péntek

Június 24-én, Keresztelő Szent János születésnapján, Bosco Szent János névnapján és Don Bosco Voltnövendékei megalakulásának szimbolikus napján a..

Szent Gellért-díjban részesült Tremmelné Hudik Katalin szalézi munkatárs

Szent Gellért-díjban részesült Tremmelné Hudik Katalin szalézi munkatárs

#Magyar Tartomány 2024-06-27, Csütörtök

Több száz pedagógus adott hálát az elmúlt tanévért június 24-én, hétfőn a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-templomban az Esztergom-Budapesti..

Elhunyt Édl Ignácné szalézi munkatárs

Elhunyt Édl Ignácné szalézi munkatárs

#Magyar Tartomány 2024-05-31, Péntek

A Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete mély fájdalommal tudatja, hogy május 30-án este, hosszú szenvedés után, életének 75. évében elhunyt Édl Ignácné..

Elhunyt Bognár Anna szalézi nővér

Elhunyt Bognár Anna szalézi nővér

#Magyar Tartomány 2024-05-31, Péntek

A Segítő Szűz Mária Leányai és a gyászoló család, az Öröklétbe vetett hit örömében tudatják, hogy Bognár Anna FMA 2024. május 30-án, 103 évesen,..

Pesthidegkút – Mazzarello-ünnep

Pesthidegkút – Mazzarello-ünnep

#Magyar Tartomány 2024-05-18, Szombat

Idén május 11-én került sor az ünnepélyes megemlékezésre a Segítő Szűz Mária Leányai – Don Bosco Nővérek társalapítójáról, Mazzarello Szent Mária..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Továbbra is szeretnék másokat szolgálni... más módon - a rendfőnök októberi üzeneteA remény jegyében tartják a következő ifjúsági világtalálkozókat >