Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Isten szolgái / Szalézi Szentség Szalézi Család \ Szalézi munkatársak >

Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye

Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye

A rendet Don Bosco és Mária Dominika Mazzarello alapította észak Olaszországban Morneseben (Alexandria)1872. augusztus 5-én. X. Piusz pápa jóváhagyásával a intézmény 1911-ben pápai jogú lett. Az intézmény apostoli célja: az anyagi vagy lelki szükségben lévő leány ifjúság keresztény nevelése.
Hivatásuk jellegzetes vonása az Egyházban a Megelőző Nevelési Módszer. Nevelői jelenlét, amely a meggyőzéssel, a szeretet erejével és a Szentlélekkel együttműködve segíti növekedni Krisztust a fiatalok szívében.
A nevelés számos eszközét igénybe veszik: az óvodától az egyetemig minden iskola típusban tanítanak nővérek, oratóriumokat és ifjúsági központokat tartanak fenn. A szabad idő hasznos eltöltésére különböző egyesületeket, sport, kulturális, turista programokat szerveznek. Fiatalok számára könyveket, folyóiratokat írnak és adnak ki, a katekézisben felhasználható segédeszközeik tárát (írott, képes, audiovizuális) szüntelenül gyarapítják. A missziókban egészségügyi, szociális és karitatív tevékenységet is folytatnak.

A közösség a Szalézi Család élő tagja, amely a történelemben különböző formákban valósítja meg Don Bosco lelkületét és küldetését, kifejezve ennek örök újdonságát. Olyan szerzetesrend, amely egészen Máriáé. Don Bosco a Keresztények Segítsége iránti hálája "élő emlékművének" akarta a rendet, s arra kérte a nővéreket, hogy legyenek az ő tartós "köszönete" az idők folyamán.

Ma 88 országban, 15074 nővér tevékenykedik Don Bosco és Mazzarello Szent Mária lelkisége szerint szerte a világ öt kontinensén.

Magyarországon 1937. szeptember 8-án telepedtek le a nővérek Oladon (Vas megye).
1989. október 24-én Dr. Paskai László, esztergomi érsek hitelesítette, hogy a rend 1950-ben létezett Magyarországon s ennek alapján december 4-én a Magyar Népköztársaság visszaadta működési engedélyüket.
Az induláshoz rendház és legalább háromfős szerzetesi közösség szükséges. Egyik sem volt. A kilenc Magyarországon élő nővér között több volt az idős és beteg, aki nem merte vállalni 40 év után a közösségi életet.
1990-től szerveződött újjá a közösség Pesthidegkúton, Roboz Etelka nővér vezetésével (aki titokban lett nővérré itthon a kommunizmus ideje alatt) és két másik nővérrel (Jeriga Anna és Bognár Anna nővérek), akik visszatértek Olaszországból Magyarországra. Itt kaptak egy óvodát, oratóriumot és hitoktatást is tartottak.
A rendnek két újabb közössége is alakult: Mogyoródon, ahol óvodát vezetnek, oratóriumot működtetnek és hitoktatást végeznek, és Egerben, ahol egy főiskolai leánykollégiumot vezetnek a nővérek. Megszervezték a szalézi munkatársak helyi csoportjait is. A rendszerváltás után négy fiatal lány tett fogadalmat. Ők és minden jelölt Olaszországban vesznek részt a rendi képzésben, amely három évig tart. Az első fogadalom után hat évvel válik valaki a rend örökfogadalmas tagjává.

A közösség hivatása: tanító-nevelő.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye
A közösség nemzetközi központja: I-00139 Roma, Via dell'Ateneo Salesiano, 81.
Tel.: (39-06) 872-741; 7
Fax.: (39-06) 8713-2306
Legfőbb elöljáró: Madre Yvonne Reungoat generális anya
Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye
A közösség magyar központja: Kereszények Segítsége Háza - Don Bosco Ház
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 37-39.
Tel.: (36-28) 540-625
Honlap: www.donbosconoverek.hu
E-mail: donbosconoverek@gmail.com