Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

2024-06-21 Péntek   |   #Aktuális

szent  • fiatalok  •

Június 21. Gonzaga Szent Alajos, a katolikus ifjúság védőszentjének liturgikus emléknapja, akit mindig a hitbéli buzgósága jellemzett. Egy itáliai arisztokrata, lombardiai őrgrófi család elsőszülöttje hamarosan rájött, hogy az Úr máshol akarja őt, lemondott a gazdagságról és a világi életről, és inkább az imádságot, a bűnbánatot és a betegek szolgálatát választotta. Egy pestises beteg segítése közben megfertőződött, és néhány nappal később, 1591. június 21-én meghalt. XIII. Benedek 1726-ban szentté avatta, és XI. Piusz 1926-ban a katolikus ifjúság védőszentjévé nyilvánította.

Don Bosco egyik legismertebb írásában, az Erkölcsös ifjú-ban (Il giovane provveduto, 1847) Don Bosco Gonzaga Szent Alajost ajánlja példaképül, amikor a szentté válás életprogramját mutatja be a fiúknak.

A fiatalok is lehetnek szentek. Ezt erősíti meg Gonzaga Szent Alajos (1568-1591) életének tanúsága. A Jézus Társasága – jezsuita szerzetesrend – szentje, akit mindenki a katolikus fiatalok védőszentjeként ismer, lehetőséget kínál arra, hogy elgondolkodjunk a fiatalkori szentségen.

A fiatal szentek sora hosszú és tele van igazán rendkívüli életrajzokkal: a kereszténység hajnalától kezdve egészen a leendő Szent Carlo Acutisig (1991-2006), akinek szentté avatási dátumát a konzisztórium jövő július 1-jére hirdette meg. És ha a fiatalok szentségét nézzük, nem szabad elfelejtenünk az egyik „idősebb” szentet sem, aki éppen a fiatalok körében volt a szentség rendkívüli hirdetője: Bosco Szent Jánost (1815-1888).

A szalézi szenttől a számos megjelent írás között maradt egy értékes kötet, mégpedig Az erkölcsös ifjú, amelyet úgy határozhatnánk meg, mint az első oratórium fiataljai körében szerzett lelkipásztori tapasztalatainak csúcspontját, és amely a ifjúsági szentség programja kidolgozásának alapja.

A kötetben megtaláljuk azt, amit ő maga „az ifjúsági spiritualitás horizontjaként” definiál, azoknak a vallási gyakorlatoknak a szintézisét, amelyeket egy fiatalnak követnie kell.

Már az első sorokból kiderül, hogy mi a mű célja: „Keresztény életmód, amely egyszerre örömteli és elégedett”; olyan életmodell, amely elvezetheti a fiatalokat ahhoz, hogy „a rokonok vigasza, az ország becsülete, jó állampolgárokká váljanak a földön, hogy majd egyszer a mennyország szerencsés lakóivá váljanak”.

Szép program, szent program, melyet Bosco Szent János mindig igyekezett átadni fiainak. A három részre osztott kötet (plusz a szent dicséreteket tartalmazó függelék) a fiatalkori szentség igazi kézikönyve.

És éppen erről írva hivatkozik a piemonti szent Gonzaga Szent Alajosra, mint követendő példakére minden fiatal számára.

A könyv első részében találunk néhány fontos útmutatást és elmélkedést az Úrról; a keresztény ember kötelességeit és az örök igazságok listáját.

A második rész azonban a tizenkilencedik században használatos keresztény jámborsági gyakorlatok sajátos sorozatát kínálja. A harmadik és egyben utolsó rész tartalmazza a Szűzanya officiumát és a vesperások ünneplésének formáit az egész liturgikus év során.

A stílus közvetlen, és ha odafigyelünk, már-már úgy tűnik, mintha Don Bosco saját hangja szólalna meg a sorokból: „Két fő megtévesztés van, amellyel az ördög általában távol tartja a fiatalokat az erénytől.

Az első az, hogy elhiteti velük, hogy az Úr szolgálata egy mélabús, szomorú életet jelent, távol minden szórakozástól és élvezettől.

Ez nem így van, kedves fiatalok. Szeretnélek megtanítani egy olyan keresztény életvitelre, amely egyszerre vidám és elégedett, rámutat arra, hogy mi is az igazi szórakozás és élvezet, hogy a szent Dávid prófétával együtt elmondhassátok: szent örömmel szolgáljunk az Úrnak: servite Domino in laetitia."

És mit ír Bosco Szent János a fiatalokról? Vagy inkább mit ír a fiataloknak, hogy megmutassa nekik a szentséghez vezető utat? Íme a válasz: „Meggyőződve arról, drága gyermekeim, hogy mindannyian a mennyországra vagyunk teremtve, minden cselekedetünket erre a célra kell irányítanunk.

Különösen az a nagy szeretet kell, hogy megindítson, amit Isten hoz neked. Mert bár minden embert úgy szeret, mint a keze munkáját, mégis különös vonzalmat érez a fiatalok iránt, és bennük öröme telik: Deliciae meae esse cum filiis hominum.

Ezért vagytok ti annak az Istennek az öröme és szeretete, aki teremtett titeket. Szeret benneteket, mert sok jó cselekedetre van még időtök; szeret benneteket, mert egyszerű, alázatos, ártatlan korban vagytok, és általában még nem váltatok a pokoli ellenség boldogtalan prédájává."

Hatékony sorok, amelyek jelzik a fiataloknak küldetésüket: „Tegyetek sok jót”.

Érdekes megjegyezni, hogy az Il giovane provvedutóban a piemonti szent többször hivatkozik Gonzaga Szent Alajosra.

Ennek nyilvánvaló jele a jezsuita neve, amely mintegy negyvenszer szerepel a kötet első oldalain - különösen azokon, amelyek az első részt alkotják. Negyven idézet a fiatal szent tökéletes profiljának felvázolásához.

Az első egy másik fiatal szentnél, Limai Szent Rózánál (1586-1617): „Ah! fiam, mondja Isten, emlékezz meg Teremtődről ifjúkorodban; máshol áldottnak nyilvánítja azt az embert, aki kamaszkorától kezdve elkezdte betartani parancsolatait.

Ezt az igazságot ismerték a szentek, és különösen Limai Szent Róza és Gonzaga Szent Alajos, akik miután ötéves korukban buzgón szolgálni kezdték az Urat, felnőtté válásukkor már semmi máshoz nem volt kedvük, csak Isten dolgaihoz; és így lettek nagy szentek."

A jezsuita szentet jelzőfényként emeli ki kedves valdoccói fiai előtt: „Ahol Gonzaga Szent Alajos tartózkodott, ott senki sem mert kevésbé őszinte szót kimondani, és amikor úgy érkezett, miközben mások egyet kimondtak, azonnal azt mondták: csitt, ott van Luigi.”

Továbbá Don Bosco hivatkozik egy jámbor gyakorlatra is, amely mára sajnos használaton kívül van: „A római pápák, hogy a keresztények lelki javára növeljék e nagy szent kultuszát, teljes búcsúban részesítették mindazokat, akik megtértek és bűnbánatot tartottak, valamint megszentelték a szent ünnepét megelőző hat vasárnapot, vagy az év során másokat jámbor cselekedetekkel és imákkal a szent tiszteletére és Isten dicsőségére.

Ez a bűnbocsánat a fent említett vasárnapok mindegyikén elnyerhető."

Végezetül megdöbbentő, amit Bosco Szent János a fiatal szentről ír a paradicsomban: „Isten és a felebarát iránti szeretete olyan intenzív volt, hogy egész élete az értelem első megnyilvánulásától a haláláig a felebarát iránti és Isten iránti folyamatos szeretetgyakorlás volt.

Ezért nem csoda, hogy Pazzi Szent Magdolna, aki a boldogok boldogságán elmélkedve elragadtatva látta Szent Alajos dicsőségét, felkiáltott, hogy ha nem látta volna, soha nem hitte volna, hogy ennyi dicsőség van a mennyben, mint amilyennel Szent Alajos ékeskedett.

Egy leírás, amely szótlanul hagy, ami szíven üt, és amely elgondolkodtat a szentség útjáról, amelyre mindannyian hivatottak vagyunk.

 

https://radiomaria.it/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Egyesült Államok – Ifjúsági készségek világnapja

Egyesült Államok – Ifjúsági készségek világnapja

#Szalézi világ 2024-07-16, Kedd

A Salesian Missions (Szalézi Missziók), a Don Bosco Szaléziak egyesült államokbeli fejlesztési ága csatlakozik a humanitárius szervezetekhez és a nemzetközi..

Kelet-Timor – A szaléziak ételt juttatnak a fiataloknak

Kelet-Timor – A szaléziak ételt juttatnak a fiataloknak

#Szalézi világ 2024-07-10, Szerda

A kelet-timori szalézi programokban részt vevő fiatalok jobb táplálkozáshoz jutnak egy új, egyéves projekten keresztül, amely a helyi Don Bosco Alapítvánnyal..

Októberben szentté avatják Allamano atyát. Carlo Acutis is szent lesz

Októberben szentté avatják Allamano atyát. Carlo Acutis is szent lesz

#Egyház 2024-07-02, Kedd

Hétfőn reggel rendes, nyilvános konzisztóriumot vezetett a pápa számos boldog szentté avatása ügyében: a Consolata Misszionáriusok alapítóján kívül..

 Olaszország - Közeleg a Szalézi Ifjúsági Szinódus

Olaszország - Közeleg a Szalézi Ifjúsági Szinódus

#Szalézi világ 2024-06-20, Csütörtök

Don Bosco kilencéves kori álmának kétszázadik évfordulója (1824-2024) alkalmából a Szalézi Társaság Ifjúságpasztorációs Osztálya egybehívta a..

3. Don Bosco Ifjúsági Világ Filmfesztivál 2024 - felhívás

3. Don Bosco Ifjúsági Világ Filmfesztivál 2024 - felhívás

#Szalézi világ 2024-06-16, Vasárnap

A szalézi egyetemes tömegkommunikációs tanácsos, Don Gildásio Mendes SDB, valamint az egyetemes ifjúságpasztorációs tanácsos, Don Miguel Angel García SDB..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Peru – Margit Mama Refektórium: étkezde szegények és idősek számáraKazincbarcika - Nyárindító tábor 2024 a tanodában >