Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Kelet-Ázsia-Óceánia - rendkívül széles apostoli terület

Kelet-Ázsia-Óceánia - rendkívül széles apostoli terület

Kelet-Ázsia-Óceánia - rendkívül széles apostoli terület

2023-03-18 Szombat   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

Ázsia  • interjú  •

A Kelet-Ázsia-Óceánia Szalézi Régió tanácsosa, Nguyen Thinh Phuoc atyainterjút adott az olasz Bollettino Salesiano számára, amelyben leírja a valóságot, amelyben a szaléziak élnek és dolgoznak az általa vezetett régióban, mit jelent kapcsolatban élni más vallásokkal, és mi a keresztények általános helyzete.

Bemutatkoznál?

A nevem (Joseph) Nguyen Thinh Phuoc, tíz testvérből álló családban születtem, akik hagyományos és hívő katolikus környezetben nőttek fel. Vietnamban a katolikus fiúkat arra ösztönzik, hogy gyakorolják a jámborságot, és ha lehet, gondoljanak a papi vagy szerzetesi életre. Valójában, az első öt fiú a családunkból különböző szerzetesrendek (keresztény testvérek, redemptoristák és szaléziak) aspiránsai közé került. Az elsőáldozás után egyre erősebbé vált bennem a vágy, hogy közelebb kerüljek Jézushoz, az Úrhoz, és ez az álmom valóra vált, amikor felvételt nyertem a szalézi középiskola jelöltházába. A családiasság, a közelség, az elöljárók, a testvérek, a papok és a diákok közötti örömteli barátság, a jelöltház magas színvonalú keresztény oktatása azonnal éreztette velem, hogy Isten erre az életmódra hív.

Hogyan érkeztek a szaléziak Délkelet-Ázsiába?

A szaléziak a 20. század elején érkeztek meg Kelet-Ázsia-Óceánia Szalézi Régiójába, ahol Makaó (Kína) volt az első úti cél (1906), teljesítve Don Bosco missziós álmát (Pekingről szóló vízióját!). A század első három évtizedében szaléziak öt országban telepedtek le. A második világháború után további öt ország fogadta a misszionáriusokat. A 20. század utolsó két évtizedében a szaléziak további öt országban kezdtek munkába. A 21. század utolsó húsz évében ezek a konszolidált tartományok további jelenléteket indítottak el (4 országban), mint közeli missziókat, amelyek egyre önállóbbá válnak a szalézi karizma inkulturálásában.

Mi a keresztények általános helyzete?

Kelet-Ázsia-Óceánia egy rendkívül kiterjedt régió, amely jelenleg 22 országot foglal magában, amelyek kultúrája, nyelve, történelme, társadalmi-gazdasági fejlődése, politikai helyzete és különösen vallási hovatartozása tekintetében nyilvánvaló különbségek vannak. Vannak országok, ahol a keresztények vannak többségben, ilyen például a Fülöp-szigetek (95%), Pápua Új-Guinea (93%) és Ausztrália (60%, a katolikusok aránya 22-23%). Máshol mérsékeltebb arányban szerepelnek, például Dél-Korea (11%), Vietnam (7%). És sok más országban a katolikus egyház az 500 éves evangelizáció ellenére még mindig kisebbségben van (Thaiföld, kevesebb mint 1%, Japán 0,05%), és a közelmúltban új missziós terület (Mongólia, 1000 katolikus a 3,3 milliós lakosságból).

Milyen a kapcsolat más vallásokkal?

Az ázsiaiak és általában a csendes-óceáni szigetek lakói számára (és a mások felé nagyon nyitott ausztrálok számára is) a valláshoz való ragaszkodás (hiedelmek, vallási jámborsági gyakorlatok) eltérősége nem kihívás, hanem lehetőség. A világ legnagyobb vallásai évezredek óta vonzották a hívőket erre a két kontinensre (Ázsia és Óceánia), és olyan módon alakították át életüket, hogy hasznosabbá és gyümölcsözőbbé tegyék őket közösségeik számára. A katolikus tanítás ragaszkodik ahhoz, hogy az egyén embersége minden kapcsolatnak, párbeszédnek és együttműködésnek az alapja, ami Ázsiában és a csendes-óceáni térségben évszázadok óta (a 10. századtól, amikor megérkeztek az első misszionáriusok) napról napra zajlik. Ma már több ezer nem keresztény és nem katolikus fiatalt találunk szüleikkel együtt, akik a szalézi környezetet második otthonuknak tekintik.

Milyen a szaléziak jelenlegi helyzete?

Jelenleg körülbelül 1400 szalézi él itt (2021-es adat), átlag életkoruk 55 év. Életüket annak szentelik, hogy 80 akadémiai/egyetemi iskolában (110 000 tanuló), több mint 40 (10 500 tanulót kiszolgáló) szakképző központban és 73 plébánián töltik (137 541 hívő), több mint 100 oratóriummal (15 000 fiatalt szolgálnak ki) és ifjúsági szállóval/panzióval (45 4000 fő). A Kongregáció hét régiója közül számszerűleg ez a legkisebb, de nagyon élénk az evangelizáció és az ad gentes misszionáriusok más régiókba küldése szempontjából. A 28. Egyetemes Káptalanon bemutatott statisztikák (2020) azt mutatják, hogy a jelenlegi misszionáriusok 40%-a ebből a régióból származik (2014-2020).

Melyek a legfontosabb országok és művek?

A gyarmati korszakot követő társadalmi változások számos forradalmat hoztak, és sok ázsiai ország lépett a világ színterére azzal a nagy elvárással, hogy más államokat is elérjen. Az oktatás mindig is a leghatékonyabb eszköz volt. Sok szalézi misszionárius hozta magával a szalézi karizmát missziós buzgalmával együtt, egy olyan karizmát, amely az emberi és a keresztény fejlődésre összpontosít olyan hagyományos műveken keresztül, mint például iskolák, szakiskolák, amelyek egy plébániai közösséghez kapcsolódhatnak vagy körülvehetik azt. Ezek még mindig nagyon hatékonyak számos fejlődő, félig fejlett vagy akár fejlett országban, mivel a fiatalokat célozzák meg, hogy becsületes állampolgárokká és jó keresztényekké váljanak. Még azokon a missziói állomásokon is, ahol úgy tűnik, az evangelizáció áll a középpontban, a szaléziak előbb-utóbb valamilyen oktatási programot kezdeményeznek, hogy felemeljék a szegény fiatalok életét ezeken a területeken. A régió számos tartományában még mindig elterjedtek az internátusok vagy a több száz fiút befogadó szállók, mert ezek megfelelnek a fiatalok igényeinek, akiknek kétségbeesetten szükségük van biztonságos és megfelelő környezetre a tanulmányaikhoz és a vallási képzéshez.

Köztudott, hogy sok ilyen művet nagyra értékel a kormány, és jó részük megkapja a támogatását.

És azok, akik a legtöbb reményt keltik?

A fiatalok azok, akik a legtöbb reményt keltik. Sok szalézi otthonban/iskolában/oratóriumban találhatunk fiatalok ezreit és ezreit, akik valamilyen képzésben részesülnek. Ebben az összefüggésben a szalézi karizma növekedése biztosított a következő nemzedékek számára, mivel sok fiatal törekszik arra, hogy folytassa a szaléziak által felajánlott jó cselekedeteket, és cserébe felelősséget vállaljon értük. Láthatjuk, hogy még egy olyan társadalomban is, ahol az egyház kisebbségben van, vagy ahol a társadalom egyre inkább szekularizálódik, Isten még mindig hívja a fiatal katolikusokat, hogy lépjenek be a szalézi életbe.

Még mindig erős a családi szerkezet és kötelék, amely ragaszkodik a közösség magas értékéhez. Nemcsak a szegény fiatalok szakadnak el falujuktól és családjuktól, hogy a városba menjenek munkát keresni, hanem a legsikeresebb fiatal szakemberek is a családban látják életük további boldogulásának alapját. Minél többet dolgozik az Egyház a családpasztoráción, minél inkább neveli és képezi a szalézi oktatási intézmény a fiatalokat a családi értékek megélésére,  annál inkább jó úton halad a társadalom a fejlődése felé, a tömegmédia vagy a liberális propaganda minden külső fenyegetése ellenére. . És ez egy erős dimenzió, amelyet a szalézi karizma táplál.

Melyek pillanatnyilag a legégetőbb problémák?

A legfontosabb az, hogyan éljük meg szalézi karizmatikus identitásunkat. A régióban működő szaléziak nagyon sikeresek plébániák, iskolák és oratóriumok működtetésében. Egyes tartományok tagadhatatlanul dicsőséges örökséget hagytak a múltban és a jelenben is. A szalézi karizma megalapítói közül sokan lettek oltárra emelve (Versiglia Szent Alajos és Caravario Szent Kallixtus), vagy éppen erre készülnek (Cimatti, Braga, Majcen Carlo della Torre). Elhagyták hazájukat, hogy az ázsiai Távol-Keletre jöjjenek, nem csak oktatni, hanem evangelizálni is az ifjúságot és minden népet. (!) A kereszténységben van valami egyedi és különleges, amit Ázsia és a Csendes-óceáni térség népeinek kínálnak: Jézus Krisztus. A globális hatás alatt a régióban is számos ország egyre szekulárisabbá válik, vallási családi gyökerei ellenére. Mint misztikusok a Szentlélekben, a szaléziaknak kihívást jelent, hogy mindennapi életükben és szolgálatukban tanúságot tegyenek az Úr Jézus által felvázolt teljes keresztény antropológiáról.

Ugyanakkor a kulturális, etnikai, sőt vallási különbségeket ahelyett, hogy közös kincset jelentenének, a hataloméhes politikai erők manipulálhatják őket, és katasztrofális tényezőkké válhatnak, amelyek az országok belső vagy regionális destabilizálását eredményezhetik.

Melyek a legsürgősebb szükségletek?

Minden ország szembesül a saját sürgősségeivel, amelyek meglehetősen eltérőek és némileg ellentmondóak. Azonban bármilyen állapotba is jutott az ország társadalmi és gazdasági átalakulása során, „a szegények mindig velünk vannak”! A szaléziak ösztönösen ügyelnek arra, hogy felismerjék a szegénység különböző formáit, amelyek a fiatalokat érintik (etnikai kisebbségek, bevándorlók, migráns munkások stb.). Hogyan biztosíthatjuk, hogy a belső erők eljussanak ezekhez a marginalizált fiatalokhoz, és biztosítsák számukra a jövőt?

Felismerve ezeket az igényeket, egy szalézi tartománynak nehéz megoldást kínálni anélkül, hogy partnerségre ne lépne más tartományokkal, ahogyan azt a rendfőnök kéri.

Hogyan látod a jövőt?

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Dél-Ázsiával együtt a világ népességének 33%-a él ebben a régióban. Az Egyház és különösen a szalézi apostoli terület rendkívül széles. Ugyanakkor az Egyház felkéri Ázsiában és a csendes-óceáni térségben élő híveit, hogy lépjenek hármas párbeszédbe: párbeszédre a szegényekkel, a kultúrával és a vallásokkal. Karizmatikus missziós identitásukkal a szaléziak részt vesznek az oktatásban és az evangelizációban, kiemelten kezelve a szegény fiatalokat, mint a társadalom érzékeny részét.

Mivel Vietnam tartományában nőttem fel és dolgoztam, amely szinte mindent elveszített a háború alatt és végén (1954 és 1975), és nagyon szerény alapokat hozott létre az újrakezdéshez, úgy gondolom, hogy nincs az a nehézség, nincs az a kihívás (belső vagy külső), ami megakadályozhatja a szaléziakat abban, hogy  szolgálatukat a nehéz helyzetben lévő fiataloknak szenteljék: Isten szereti a fiatalokat; Don Bosco szerette a fiatalokat; a fiatalok igényei nyilvánvalóak, vagyis a szalézi küldetésnek van értelme. Minden egyes szalézinak az a dolga, hogy teljesítse a küldetést, amelyet Isten rá és közösségére bízott. 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Fülöp-szigetek – A szaléziak a Fülöp-szigeteken és a Don Bosco Fiúotthon

Fülöp-szigetek – A szaléziak a Fülöp-szigeteken és a Don Bosco Fiúotthon

#Szalézi világ 2024-07-11, Csütörtök

A Missioni Don Bosco, a torinói Szalézi Missziós Iroda történelmileg nagyon közel áll a Fülöp-szigeteki helyzethez, amely legalább annyira változatos, mint az..

Kelet-Timor – A szaléziak ételt juttatnak a fiataloknak

Kelet-Timor – A szaléziak ételt juttatnak a fiataloknak

#Szalézi világ 2024-07-10, Szerda

A kelet-timori szalézi programokban részt vevő fiatalok jobb táplálkozáshoz jutnak egy új, egyéves projekten keresztül, amely a helyi Don Bosco Alapítvánnyal..

Pakisztán – Zarándokúton Akash Bashir boldoggá avatásáért

Pakisztán – Zarándokúton Akash Bashir boldoggá avatásáért

#Szalézi világ 2024-05-20, Hétfő

„Isten szolgája Akash Bashir élete ihletként és fénysugárként ragyog Pakisztánban és a terrorizmustól és nyugtalanságtól sújtott világban” – mondja..

A fiataloknak ma mindenekelőtt tanúkra van szükségük - interjú a rendfőnökkel

A fiataloknak ma mindenekelőtt tanúkra van szükségük - interjú a rendfőnökkel

#Szalézi világ 2024-02-01, Csütörtök

Don Bosco ünnepére emlékezve Ángel Fernández Artime bíboros, a szaléziak rendfőnöke a vatikáni Szent Péter-bazilika előtt interjút adott Fabio Marchese..

India – Szaléziak segítenek a ciklon áldozatainak

India – Szaléziak segítenek a ciklon áldozatainak

#Kiemelt 2023-12-19, Kedd

Felismerve a Michaung ciklon által okozott helyzet súlyosságát, a Don Bosco Mesterségek és Tudományok Iskolája átfogó segélyakciót indított azokon a..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Péliföldszentkereszt – Folytatjuk az Úton a Szalézi Családdal…Szalézi megközelítés a fiatalok migrációjának megfékezésére >