Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Olaszország – Befejeződött a Szalézi Család Lelkiségi Napjainak 40. kiadása

Olaszország – Befejeződött a Szalézi Család Lelkiségi Napjainak 40. kiadása

Olaszország – Befejeződött a Szalézi Család Lelkiségi Napjainak 40. kiadása

2022-01-17 Hétfő   |   #Szalézi világ

Szalézi Család  • lelkiség  • Valdocco  •

2022-ben január 13-16. között tartották meg Valdoccóban immár 40. alkalommal a Szalézi Család Lelkiségi Napjait. A szalézi anyaházban zajló négynapos eseménysorozatot a Szalézi Család 32 csoportjának tagjai közül mintegy 150-en személyes részvétellel, de az interneten keresztül is mintegy tízezren követték. Magyországról Bángi-Magyar Attila, a szalézi munkatársak koordinátora és Bittsánszky Márton, külkapcsolatokért felelős tartományi tanácsos vettek részt a jeles eseményen.

A Szalézi Család Lelkiségi Napjai családias hangulatban zajlottak Torino-Valdoccóban, ami semmit sem vont le a témák aktualitásából és az előadások hatékonyságából. Az idei találkozó középpontjában a strenna „Tegyetek mindent szeretetből, semmit sem kényszerből” és Szalézi Szent Ferenc, a szeretet, a kedvesség és a barátság bajnoka állt. A távollévők a Facebookon keresztül követhették a programokat, a beszélgetésekhez a Zoom platformon keresztül lehetett csatlakozni.

Január 13-án Ivo Coelho atya, formációs főtanácsos azzal nyitotta meg az ülést, hogy ismertette a kapcsolatot Paolo Albera atya „újrafelfedezése” (2021 halálának századik évfordulója) és Szalézi Szent Ferenc „újrafelfedezése” között. A rendfőnök berekesztette a Don Paolo Alberának szentelt emlékévet, majd bemutatta a strennát. Végül beszélgetés keretében kibontotta a témát és válaszolt a feltett kérdésekre.

„A jóság különböztet meg bennünket” – kezdte a rendfőnök elmélkedését Szalézi Szent Ferenc alakjáról, akit Don Bosco javasolt fiainak, hogy védnöke legyen annak a kalandnak, amelyre indultak – „Csak szabadságban közeledhetünk Istenhez. ” A strenna témáját összefoglaló videó megtekintése után Ángel Fernández Artime atya ragaszkodott ahhoz, hogy ezen az igazságon elmélkedjenek: „Isten magához vonzza teremtményeit anélkül, hogy elvenné az általa adott szabadságot, mert szeretetből teszi ezt. A szalézi szándéka, hogy lelkesedést ébresszen Isten iránt, de ezt mindig gondosan és teljes tisztelettel teszi az ember iránt, akivel találkozik.” Ezzel az előfeltevéssel jól értelmezhető Szalézi Szent Ferenc gondolata, amely a 2022. év vezérgondolatává vált: „Tegyetek mindent szeretetből, semmit sem kényszerből.”

"Isten előre látja az iránta való vágyunkat"- visszatérni a gyökerekhez, fizikai és erkölcsi értelemben: ezt tapasztalták meg január 14-én, pénteken délelőtt a Szalézi Család Lelki Napjainak résztvevői egy Valdocco környéki zarándoklat során. A Laudes után három lehetséges útvonalat járhattak be: a múzeumon keresztül, megismerve a szalézi történelmet, lépésről lépére a Szalézi Család születésnek helyszínein, terein, valamint a Pinardi-házból kiindulva, szembesülve a kor nevelési kihívásaival.

A visszatérést a gyökerekhez a Szalézi Szent Ferenccel való találkozás tette teljessé a neki szentelt szentmisén. Stefano Martoglio atya, a rendfőnök vikáriusa szentbeszédében hangsúlyozta a szelídség iskoláját, amely a szent püspök megismeréséből és a belé vetett bizalomból fakad.

Január 14-én délután a kerekasztal beszélgetés résztvevői tovább folytatták az elmélkedést a strennáról, körvonalazva Szalézi Szent Ferenc és Don Bosco tapasztalatát. A beszélgetést Michele Molinar atya vezette. Vania de Luca, a Rai olasz közszolgálati televízióból a kommunikátorok védőszentjévé választott szentről beszélt, kiemelve Szalézi Szent Ferenc kreativitását. Maria Grazia Franceschini nővér utalt a módra, amellyel a genfi püspök egyházmegyéje, hívei és a klérus problémáit megoldotta. Giuseppe Roggia atya tovább vizsgálta a Szalézi Szent Ferenc által választott cselekvési módot, kiemelve a harmóniát a cselekvés és a szemlélődés között. Az elmélkedést Eunan McDonnell atya zárta le azzal, hogy kifejtette a Szalézi Szent Ferenc és Don Bosco közötti spirituális rokonságot.

A nap utolsó előadójaként Pier Luigi Cameroni atya, a Szalézi Család egyetemes posztulátora rámutatott a jelenleg folyamatban lévő 53 ügyre, amelyek 173 szentté avatási jelöltet érintenek, valamint kiemelte az idei évfordulókat.

A Szalézi Család Lelkiségi Napjainak harmadik napjának, január 15-nek a mottója ezt volt: „Odaadni magunkat másoknak, ahogyan Isten önmagát adja nekünk”. A napot szentmisével nyitották meg a Segítő Szűz Mária-bazilikában. Joan Lluís Playà atya, a Szalézi Család rendfőnöki küldöttje szentbeszédében a szeretetről és annak erejéről beszélt. A szentmisébe az interneten keresztül is be lehetett kapcsolódni.

Ez a nap a megosztás és a közös gondolkodás napja volt. A Napok résztvevői tanúságtételeket hallgathattak meg többek között a Mumbai Szalézi Ifjúsági Mozgalom részéről, más tanúságtételeket pedig rövid dokumentumfilmeken és audio-video üzeneteken keresztül juttattak el, bemutatva a Szalézi Szent Ferenc által jelzett karizma konkrétságát. A jelenlevők és az online felületen követők kisebb nyelvi csoportokban megvitatták a látottakat, majd közös gondolkodás következett régiónként, ahol megoszthatták saját tapasztalataikat.

A Szalézi Család Lelkiségi Napjai 40. kiadásának záró napján, január 16-án a rendfőnök ünnepi szentmisét mutatott be a Segítő Szűz Mária-bazilikában, amelyet az internet segítségével mindenki követhetett. Ezen a napon a regionális csoportok kiterjedt és buzgó munkájának el kell jutnia egy olyan szintézishez, amely jelzi a megjelent "híreket" és az év "szándékait". Ahogy Don Bosco "erős gondolatokkal" akart hatni fiaira, úgy ma a rendfőnöknek is meg kellett tudnia győződni arról, hogy az a szál, amely a 32 csoportot a közös inspirációhoz köti, kellően erős-e ahhoz, hogy biztosítsa a cél egységét, és elég hosszú, hogy átfogja a 134 országra kiterjesztett valóságot. A "csoda" ismét megtörtént: az egyes beszámolókra szabott másfél percben kiderült, hogy a témát a 150 résztvevő is megfelelően átgondolta.

A Segítő Szűz Mária Leányai hangsúlyozták az összetartozás érzésének növekedését, Chiara Cazzuola generális anya pedig hangüzenetében „a testvériség szépségéről, valamint a remény és szeretet ajándékáról” beszélt. „ Az élet és a spiritualitás közötti szakadék felszámolása, másokkal való szívtől szívig való kapcsolattartás, a barátság szellemének megélése Szalézi Szent Ferenccel”: a szalézi munkatársak képviselői révén a középpontba helyezték ezeket a napokat. A voltnövendékek a múlttal való folytonosságot hangsúlyozták, de nagy figyelemmel az idők új jeleire. „A mi felelősségünk, hogy folytassuk az előttünk állók munkáját, és elmélkednünk kell a múlton, miközben arra kérnek bennünket, hogy megértsük a jövőt” – mondta Bryan Margo, Don Bosco voltnövendékeinek elnöke, míg az FMA voltnövendékeinek elnöke hangsúlyozta: A Szalézi Családhoz való kötődésünk nem változott, és a kérdés, amire szeretnénk válaszolni, az, hogy mit mondana ma Don Bosco azokban a helyzetekben, amelyekben vagyunk."  Don Bosco önkénteseinek vezetője két pontot azonosított: „A lelkiség és az igazi bensőségesség a jobb szolgálat érdekében, a kapcsolatok humanizálása érdekében; felismerni a jóság értelmét, hogy megvalósíthassuk a gyakorlatban."

Joan Lluís Playà atya, a Szalézi Család rendfőnöki küldöttje az ANS munkatársának adott interjúban kiemelte a lelkesedést az online jelenlét iránt, amit először tavaly tapasztalhattak meg. „Mostanában azt látom, hogy sokan elfáradtak a program intenzitásától, de én boldognak is látom őket. Mindannyian érzékeljük, hogy ez az erőfeszítés hozzá fog járulni ahhoz, hogy gyümölcsöt hozzunk az összetartozás különböző szintjein”- mondta Playà atya.

„Minden közösség a galileai Kána” – mondta Ángel Fernández Artime rendfőnök a Szalézi Család 40. Lelkiségi Napjainak zárásaként elmondott homíliájában. Az evangéliumból kiindulva megjegyezte: „Isten mindig ott dolgozik, ahol férfiak és nők töltik idejüket, és így van ez a Szalézi Családban is."

A Szűzanya központi szerepet játszik ebben a dinamikában, de nem kér semmi különöset Jézustól: jelzi a problémát, és várja, hogy Ő úgy működjön, ahogyan a legjobbnak gondolja. „Ez megtanít minket a helyes módon imádkozni. Bízzuk rá a szükségleteket és a nyomasztó helyzeteket az Úrra, és Ő közbelép.” Ahogy Názáretben Mária várta az eseményeket, úgy Kánában is. „Nem akarja érvényesíteni akaratát Isten előtt. Tehát nekünk sem szabad megmutatnunk akaratunkat és vágyainkat, bármilyen fontosak is legyenek, hanem hagyjuk, hogy Isten döntse el, mit kell tennie.” Ez Szalézi Szent Ferenc hozzáállása, amelyet a Napok alatt tártunk fel, ráhagyatkozás Istenre és az Ő jóságára: „Bármilyen válasz jót tesz nekem.”

A rendfőnök figyelmeztetett, hogy „amikor féltékenység, irigység, rivalizálás jelenik meg, az azért van, mert letör minket a vakság; ez Isten megsértése.” Le kell győznünk ezeket a korlátokat, élveznünk kell az ajándékok sokféleségét, és párbeszédet kell folytatnunk. „És ne feledjük – fejezte be AF Artime atya –, hogy a legszegényebbek várnak ránk!

Ez az a gondolat, amely közel áll Don Bosco tizedik utódjának szívéhez, amit a Napok utolsó ülésszakának zárásán foglalt össze a spiritualitás témájával kapcsolatban: „E pillanat egyik gyümölcse a belső növekedés. Nem félünk keresni; nem tart vissza attól, hogy jól csináljuk a dolgokat. Ha több a benső, akkor Isten nagyobb jelenléte lesz a gyermekek között. Ez egy befektetés az életbe, amely erősebbé és szilárdabbá teszi.” A strenna témája: „ Tegyetek mindent szereteből, semmit sem kényszerből” és Istennek hála Szalézi Szent Ferenc ajándékáért, aki valóban mély inspiráció forrása. „Az idei év nagyszerű alkalom lesz arra, hoyg felemeljük a szívünket” – zárta gondolatait a rendfőnök.

 

ANS-Torino/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Olaszország - A modicai kórház felvette Nino Baglieri nevét

Olaszország - A modicai kórház felvette Nino Baglieri nevét

#Szalézi világ 2022-05-12, Csütörtök

A Modicai Városi Kórház május 7-én felvette Isten szolgája Nino Baglieri Don Bosco önkéntes (CDB) nevét. A Ragusai Tartományi Egészségügyi Hatóság (ASP) 7..

Óbuda - Munkatársi ígérettétel és ígéret megújítás

Óbuda - Munkatársi ígérettétel és ígéret megújítás

#Magyar Tartomány 2022-04-25, Hétfő

Irgalmasság vasárnapján, április 24-én Óbudán az esti szentmise keretében munkatársi ígéretettételt ünnepeltünk.

Péliföldszentkereszt - A Szalézi Család Napja 2022

Péliföldszentkereszt - A Szalézi Család Napja 2022

#Magyar Tartomány 2022-04-24, Vasárnap

Kibővített tartományi napot tartottak április 23-án Péliföldszentkereszten a magyar szalézi szerzetesek, meghívva a Szalézi Család országunkban jelen levő..

Péliföldszentkereszt – Kezdetét vette a 12. Tartományi Káptalan

Péliföldszentkereszt – Kezdetét vette a 12. Tartományi Káptalan

#Magyar Tartomány 2022-03-29, Kedd

Péliföldszentkereszten március 28-án megkezdődött a Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány 12. Tartományi Káptalanja. A káptalan üléseit a..

Málta – A magyar voltnövendékek találkozója a Világszövetség elnökével

Málta – A magyar voltnövendékek találkozója a Világszövetség elnökével

#Szalézi világ 2022-03-02, Szerda

A múlt hétvégén Don Bosco Voltnövendékeinek három magyar képviselője találkozott a Don Bosco Voltnövendékek Világszövetségének elnökével, Bryan Magro..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • díj • Don Bosco • ...
Összes címke
Adó 1%
< Napról napra Don Boscóval - Rendkívüli emlékezőtehetségNapról napra Don Boscóval - Bosco János és a vizsgák >