Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / XVI. Benedek pápa hagyatéka a katolikus oktatás számára

XVI. Benedek pápa hagyatéka a katolikus oktatás számára

XVI. Benedek pápa hagyatéka a katolikus oktatás számára

2023-01-13 Péntek   |   #Aktuális   |   ARCHIVÁLT

oktatás  • pápa  •

Egy héttel XVI. Benedek pápa egyszerű, de megható temetése után emlékét még mindig több millió hívő éli, miközben sokan próbálnak többet megtudni arról, milyen örökséget hagy az egyetemes egyházra. Szalézi pillantással mélyítsük el ma két, a témáról szóló beszédén keresztül néhány oktatási szempontú megfontolását.

Benedek pápa az oktatás ügyének nagy védelmezője volt. Egész életében gyakorolta a tanítóhivatalt, teológiát tanított. Pápaként számtalanszor fordult pedagógusokhoz és oktatási intézményekhez. Beszélt a diákokkal és a tudomány világával is.

Ratzingert mindig is Szent Ágoston ihlette, akinek üzenete a "hinni, hogy megértsünk, és megérteni, hogy higgyünk" gondolata körül forog. Emiatt az igazságban és szeretetben való formálás sürgőssége gyakran megjelent pápaságában, elítélve azt a hanyagságot, amellyel a mai világ a fiatalok képzéséhez közelít.

XVI. Benedek egyháznak és a világnak adott nagy ajándékának megünneplésére a brazil National Association of Catholic Education (ANEC) felidézi néhány oktatással kapcsolatos elképzelését, amelyeket Ferenc pápa gondolatával lehet és kell is olvasni, különösen a Globális Oktatási Paktumról:

Az oktatás soha nem volt könnyű

Az oktatás soha nem volt könnyű, ma pedig úgy tűnik, egyre nehezebbé válik. A szülők, a tanárok, a papok és mindazok, akiknek közvetlen nevelési felelősségük van, tisztában vannak ezzel. Ezért nagy "nevelési vészhelyzetről" beszélünk, amelyet megerősítenek azok a kudarcok, amelyekkel túl gyakran találkozunk azon erőfeszítéseinkben, hogy olyan határozott embereket neveljünk, akik képesek együttműködni másokkal és értelmet adni életüknek. Természetes tehát, hogy az új nemzedékeket hibáztatjuk, mintha a ma született gyerekek mások lennének, mint a múltban születettek. Szó esik a „nemzedékek közötti szakadásról” is, amely bizonyosan létezik és súlya van, de amely a bizonyosságok és értékek átadásának kudarcának inkább következménye, mint oka. (XVI. Benedek Szentatya levele az egyházmegyéhez és Róma városához az oktatás sürgős feladatáról – 2008. január).

Értékekre nevelés: kortárs szorongás

Amikor azonban megrendülnek az alapok, és hiányoznak az alapvető bizonyosságok, akkor ismét sürgetően érezhető az igény ezekre az értékekre: így konkrétan ma már nő az igény egy olyan oktatás iránt, amely valóban ilyen. A szülők, akik aggódnak és gyakran aggódnak gyermekeik jövője miatt, ezt kérik; sok tanár, aki megéli iskolája romlásának szomorú tapasztalatát, kéri; a társadalom egésze ezt kéri, amely az együttélés alapjait látja kétségesnek; maguk a gyerekek és fiatalok is ezt kérik, akik nem akarnak egyedül maradni az élet kihívásaival szemben. Azoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban, további és erősebb okuk van arra, hogy ne féljenek: valójában tudják, hogy Isten nem hagy el minket, hogy szeretete elér minket, ahol vagyunk, és úgy, ahogy vagyunk, nyomorúságainkkal és gyengeségeinkkel együtt. hogy a jó új lehetőségét kínálja nekünk. (Ugyanott.)

A nevelés követelményei: szeretet, rugalmasság, szabadság és fegyelem

[...] Ahhoz, hogy eme gondolataimat konkrétabbá tegyük, hasznos lehet azonosítani az autentikus oktatás néhány közös szükségletét. Mindenekelőtt a szeretetből fakadó közelségre és bizalomra van szüksége: arra az első és alapvető szeretetélményre gondolok, amelyet a gyerekek szüleikkel együtt élnek át, vagy legalábbis meg kell szerezniük. De minden igazi pedagógus tudja, hogy a neveléshez valamit adnia kell önmagából, és csak így tudja segíteni tanítványait abban, hogy legyőzzék az önzést, és így váljanak képessé a valódi szeretetre.

Továbbá már a kicsi gyermekben is nagy a megismerés és a megértés vágya, ami állandó kérdéseiben, magyarázatkéréseiben nyilvánul meg. Ezért az egy nagyon gyenge oktatás lenne, amely csak fogalmak és információk átadására korlátozódik, de figyelmen kívül hagyja az igazsággal kapcsolatos nagy kérdést, különösen azt az igazságot, amely iránymutató lehet az életben.

A szenvedés is része életünk igazságának. Ezért azzal, hogy megpróbáljuk megvédeni a legkisebbeket minden nehézségtől és fájdalomélménytől, azt kockáztatjuk, hogy jó szándékunk ellenére törékeny és nem túl nagylelkű emberek nőjenek fel: a szeretet képessége valójában megfelel a szenvedés és az együtt szenvedés képességének.

Így, Róma kedves barátai, elérkeztünk a nevelőmunka talán legkényesebb pontjához: a szabadság és a fegyelem közötti megfelelő egyensúly megtalálásához. Ha még a mindennapi apró dolgokban sem alkalmazunk viselkedési normákat és életszabályokat, akkor a jellem nem alakul ki, és az ember nem lesz kész szembenézni a jövőben bekövetkező megpróbáltatásokkal. A nevelési kapcsolat azonban mindenekelőtt kétféle szabadság találkozása, és a sikeres nevelés a szabadság helyes használatának megtanítását jelenti. Ahogy a gyermek fokozatosan felnő, serdülővé, majd fiatalemberré válik; ezért vállalnunk kell a szabadság kockázatát, és folyamatosan figyelnünk kell rá, hogy segítsük őt a helytelen elképzelések és döntések korrigálásában. Amit azonban soha nem szabad tennünk, az az, hogy támogatjuk őt, amikor hibázik, hogy úgy teszünk, mintha nem látnánk a hibákat, vagy ami még rosszabb, hogy osztozunk bennük, mintha azok az emberi fejlődés új határai lennének. (Ugyanott.)

A tekintély szerepe az oktatásban

[…] Az oktatás tehát nem nélkülözheti azt a tekintélyt, amely hitelessé teszi a hatalomgyakorlást. Ez a tapasztalat és a hozzáértés gyümölcse, de mindenekelőtt az élet koherenciájával és a személyes részvétellel, az igaz szeretet kifejezésével szerzi meg. A pedagógus tehát az igazság és a jóság tanúja: persze ő is törékeny és kudarcot vallhat, de mindig megpróbál újra összhangba kerülni küldetésével.

Remény: a nevelés lelke

[...] A nevelés lelke, mint az egész életé, csak megbízható remény lehet. Ma reményünk több oldalról alá van ásva, és mi is azt kockáztatjuk, hogy az ókori pogányokhoz hasonlóan ismét „reménytelen és Isten nélküli emberekké váljunk e világon”, ahogy Pál apostol írta az efezusi keresztényeknek (Ef 2,12). Egy igazi nevelőmunka legmélyebb nehézsége talán éppen innen fakad: az oktatás válságának gyökere valójában az életbe vetett bizalom válsága.

Ezért nem fejezhetem be ezt a levelet azon meleg felhívás nélkül, hogy reményünket Istenbe helyezzük el. Egyedül ő az a remény, amely ellenáll minden csalódásnak; egyedül az ő szeretetét nem pusztíthatja el a halál; egyedül az ő igazságossága és irgalma képes meggyógyítani az igazságtalanságokat és kárpótolni az átélt szenvedést. Az Istenhez intézett remény sohasem csak önmagunknak szóló remény, hanem mindig másoknak szóló remény is; nem elszigetel bennünket, hanem a jóságban támogat bennünket, és arra bátorít, hogy igazságban és szeretetben neveljük egymást.

Az iskolák tágabb horizontot nyitnak

Katolikus iskoláitokban az egyes tanulmányi tárgyakon és az elsajátított különféle készségeken túl mindig van egy nagyobb távlat is. Minden munkátok az Istennel való barátságban való növekedés összefüggésében áll, és minden, ami ebből a barátságból fakad. Így nem csak azt tanuljátok meg, hogy jó tanulók legyetek, hanem azt is, hogy jó polgárok, jó emberek legyetek. Ahogy haladsz feljebb az iskolában, választanod kell a tantárgyakat, amelyeket tanulsz, elkezdesz specializálódni, tekintettel arra, hogy mit fogsz csinálni később az életben. Ez helyes és helyénvaló. De ne feledjétek mindig, hogy minden tantárgy, amit tanultok, egy nagyobb kép része. Soha ne engedjétek, hogy beszűküljetek. A világnak szüksége van jó tudósokra, de a tudományos szemlélet veszélyesen beszűkül, ha figyelmen kívül hagyja az élet vallási vagy etikai dimenzióját, ahogyan a vallás is beszűkül, ha elutasítja a tudomány jogos hozzájárulását a világ megértéséhez. Szükségünk van jó történészekre, filozófusokra és közgazdászokra, de ha a saját területükön belül az emberi életről adott beszámolójuk túlságosan szűkre szabott, akkor komoly tévútra vezethetnek bennünket. (XVI. Benedek beszéde a diákokhoz az Egyesült Királyságban tett apostoli látogatása során, 2010. szeptember)

A katolikus iskolának szentségre kell nevelnie

Egy jó iskola átfogó oktatást kínál az egész ember számára. Egy jó katolikus iskolának pedig ezen túlmenően segítenie kell minden diákját abban, hogy szentté váljon. ( Uo .).

 

Gregory Rial, ANEC

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A lelkünkkel kell látni - Iratkozz be katolikus hittanra!

A lelkünkkel kell látni - Iratkozz be katolikus hittanra!

#Egyház 2024-04-08, Hétfő

Közelednek az általános iskolákban a beiratkozás napjai: április 18-19. (csütörtök, péntek). Kedves szülők, ne feledkezzetek meg róla, hogy ekkor kell..

Portugália – Szalézi zeneiskolák: zene a testnek és a léleknek

Portugália – Szalézi zeneiskolák: zene a testnek és a léleknek

#Szalézi világ 2023-11-16, Csütörtök

A zeneoktatás Don Bosco óta a szalézi nevelési módszer része, aki mindig is a fiatalok integrált nevelési rendszerének alapvető eszközeként fogta fel. „Az..

A pápa megerősíti a szülők jogát, hogy gyermekeiket szabadon neveljék

A pápa megerősíti a szülők jogát, hogy gyermekeiket szabadon neveljék

#Egyház 2023-11-15, Szerda

Ferenc pápa fogadta a Vatikánban az Európai Szülők Szövetségének (EPA) képviselőit. Kiemelte, hogy a szülőknek központi szerepe van gyermekeik..

A fiatalokon keresztül Istenhez

A fiatalokon keresztül Istenhez

#Aktuális 2023-07-23, Vasárnap

Don Bosco Szalézi Társasága 1864. július 23-án elnyerte a pápai elismerést, az ún. Decretum Laudis*-t, a Szentszék első elismerését, hogy a szalézi művek..

Amikor XVI. Benedek Don Bosco házaiban járt

Amikor XVI. Benedek Don Bosco házaiban járt

#Szalézi világ 2023-01-06, Péntek

XVI. Benedek emeritus pápa temetése alkalmából az ANS , a Szalézi Hírügynökség gyűjteményt kínál olvasóinak azon számos alkalomról, amikor Joseph..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Kazincbarcika – Helyesírásban kiváló!"Krisztus az én szenvedélyem" - a rendfőnök januári levele >