Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Boldogok / Szalézi Szentség

Boldog IX. Piusz pápa

Boldog IX. Piusz pápa

(1792-1878)
Nem kötelező emléknap: február 7.

IX. Pius pápa uralkodása napjait nem számíthatja a pápaság csendes, nyugalmas és boldog évei közé. Amikor Szent Péter trónjára lépett, még csak 54 éves volt. Végtelenül kedélyes, kedves ember volt, aki szívesen érintkezett mindenkivel. Mélyen vallásos és imádkozó fõpap volt, valódi lelki pásztor, aki értett hozzá, hogy az egyházi vallásosságot, a katolikus életet az egész világegyházban jelentõs színvonalra emelje.

Don Bosco szoros kapcsolatban állt IX. Piusszal, akit nagyon szeretett, elfogadta tanácsait még akkor is, ha áldozatokat követelt tõle. A pápa segítette a Szalézi Család megalapításában, biztatta önéletrajza megírására, de Don Bosco is sűrűn sietett a segítségére.

 Giovanni Maria Mastai Ferretti — IX. Piusz pápa — Girolame gróf és Caterina Sollazzi kilencedik gyermeke volt. Senigalliában született 1792. május 13-án. 1803 és 1808 között piarista növendék volt Volterrában, a Nemesi Kollégiumban. Pap szeretett volna lenni, de hirtelen jelentkező epilepsziás rohamai miatt abba kellett hagynia tanulmányait. 1815-ben Loretóban a gyógyulás kegyelmében részesült. Folytatta teológiai tanulmányait, és 1819-ben pappá szentelték. 1823-tól két évet Chilében tölt misszionáriusként. Mindössze 35 éves volt, amikor Spoletóban érseknek nevezték ki, később, 1832-ben pedig Imolában. 1840-ben bíboros lett, és 1846. június 16-án, 54 éves korában megválasztották pápának. Megválasztása után azonnal reformokat ígért a Pápai Államon belül (sajtószabadság, a zsidók szabadsága, vasútvonal kiépítése, Alkotmány kibocsátása), de amikor 1848-ban megtagadja a háború támogatását Ausztria ellen, megkezdődött „üldöztetése”.
Bosco Szent János legelőször 1858. március 9-én volt kihallgatáson IX. Piusznál. Mindkettőjüknek olyan benyomásuk volt a másikról, mintha egy szenttel találkoztak volna. IX. Piusz támogatta és irányította Don Boscót a szalézi rend megalapításában. Ő ajánlotta neki, hogy nevezze „Társaságnak”, lépést tartva a korral; hogy tegyenek fogadalmat, de ne ünnepélyes keretek között. Továbbá egyszerű öltözéket javasolt, a lelki életben pedig hatékony, de nem túl bonyolult gyakorlatokat. Rábeszélte Don Boscót, hogy írja le Emlékiratait, lelki örökségül hagyva a szaléziaknak. Pápasága alatt jóváhagyta a Szalézi Társaságot és szervezeteit, a Segítő Szűz Mária Leányainak Intézetét, és a Szalézi Munkatársak Jótékonysági Egyesületét, amelynek első tagjai között volt.
Don Bosco nagyon szerette IX. Piuszt, elfogadta minden tanácsát, akkor is, ha nagy áldozatokat követelt. „Hajlandó vagyok bármilyen nehézséggel szembenézni - mondta -‚ ha a pápaságról és az Egyházról van szó”. De a pápa is nagyra becsülte Don Boscót, és néhány alkalommal elhívta Rómába, hogy kényes kérdésekben kikérje véleményét.
1854. december 8-án kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. 1869-ben összehívta az I. Vatikáni Zsinatot, 1870. december 8-án Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjének hirdette ki.
1878. február 7-én halt meg, 32 évi pápaság után. II. János Pál pápa XXIII. Jánossal, a ‚Jó pápával” együtt boldoggá avatta. TISZTELETRE MÉLTOVÁ NYILVÁNÍTJÁK 1985. JÚLIUS 6-ÁN BOLDOGGÁ AVATJA 2000. SZEPTEMBER 3-ÁN II. JÁNOS PÁL PÁPA