Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Elhunyt szaléziak / Magyar Tartomány

Vándor (Wech) József

 

Vándor József1909-1979
szalézi szerzetes pap
Halála:Santa Clara (Kuba) 1979.10.08.
Boldoggáavatása folyamatban!

Vándor (Wech) József atya száz évvel ezelőtt, 1909. október 29-én született Dorogon, Wech István és Puchner Mária fiaként. A fiatal Wech József Péliföldszentkereszten ismerkedett meg és a szaléziakkal. 1927-28-ban beállt novíciusnak, hogy kövesse Don Boscót. Nem riadt meg az akkori idők nehézségeitől és a nagy szegénységtől. Boldogan vállalta a szegénység, engedelmesség és tisztaság útját. 1932. augusztus 13-án örökre elkötelezte magát a szalézi rendhez. Tanulmányait Torinóban, Don Bosco városában végezte. 1936-ban itt szentelték pappá. Még ugyanebben az évben misszionáriusként Kubába ment, hogy segítse a már itt működő magyar szalézi társait.

Elöljárói hamar észrevették kiváló képességeit és lelkiségét, ezért fiatalon kinevezték az egyik iskola igazgatójává. Ezt a feladatot több más intézményben is betöltötte. 1943-ban a novíciusok magistere, nevelője volt. Castro kommunista forradalma idején a szalézi iskolákat és intézményeket államosították, így Wech atya, (aki közben felvette a kubai állampolgárságot, és nevét Vándorra változtatta) kizárólag lelkipásztorkodással foglalkozott. 1954. december 9-én átvette a Santa Clara-i karmelita templom vezetését, ahol haláláig dolgozott. Igazi lelkipásztor, ízzig-vérig szalézi volt! Nem ismert fáradságot, amikor segíteni kellett. Mindenét megosztotta a szegényekkel. Szíve és házának kapuja tárva állt, mindenkit szeretettel fogadott. Békítő angyal volt a kommunista hatalom és a rendszer üldözöttei között. Ellenségei is becsülték, nagyra tartották.

Szalézi életét, amelyet nehéz körülmények között töltött, még tovább súlyosbította a hatvanas években az egyre növekvő egyházellenesség Kubában. Vándor atya a mai napig egy jel Kuba lakossága számára, ahol szentségének híre élő, különösen Santa Clara egyházmegyében.

Ő magyarként képes volt megérteni a kubai nép reményeit, félelmeit és elvárásait. Kuba számára Vándor atya „az igazság és a remény hírnöke”, a béke embere. Tudta, hogyan kell megőrizni a hit magját és a szalézi karizmát a nagy kihívások közepette, amelyekkel szembesült az egyház, tanúságot téve nagy hitéről és rendíthetetlen reményéről.

Nagysága akkor mutatkozott meg, amikor hosszú, szenvedésekkel teli betegsége alatt is szolgálta híveit, betegségét pedig teljes odaadással és türelemmel viselte. Nem panaszkodott, nagy fájdalmai ellenére is bátorította, lelkesítette rendtársait és híveit. Életszentsége mindenki előtt ismert volt, így már életében is szentként tisztelték.

Halálakor püspöke ezt írta: „Vándor atya halálával a szalézi rend elveszítette egyik fiát, az egyházmegye az egyik példás papját, a hívek pedig hőn szeretett atyjukat.” Az egyik újságíró szerint „a kubai papság egyik legszeretetteljesebb, legérzékenyebb és legnevesebb szíve volt Vándor József.”

Hosszú szenvedés után rendtársunkat 1979. október 8-án szólította magához az Úr. A temetésén résztvevő emberek megrendülése, a temetési menetet figyelő tömeg mély együttérzése volt a legékesebb jele annak, hogy Vándor atya mennyi szeretetet hagyott hívei szívében.

Vándor József atya becsületet szerzett messze idegenben a magyar népnek és dicsőséget hozott a szalézi rend számára. A boldoggá avatási eljárást ügyében 2003-ban kezdték meg Kubában, 2017. január 20-án Ferenc pápa tiszteletreméltónak nyilvánította.

A kubai Santa Clara katolikusai számára október Isten Szolgája Vándor József hónapja. Az El Carmen plébánia közössége továbbra is ápolja emlékét, amely élénken él a helyiek szívében, és igyekszik átörökíteni azt a következő generációkra is.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért, kérjük Vándor József közbenjárását!

Istenem, irgalmas Atyám, Te szentjeidet szereteted élő képmásává teszed.
Vándor József atyának megadtad, hogy a béke magvetője legyen közöttünk
és a Te szent akaratod elfogadásának példaképe.
Közbenjárására, kérlek, add meg a kegyelmet, amelyre szükségem van (a kegyelem)
és amelyet mély hittel kérek Tőled.        
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.