Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Szalézi Munkatársak / Szalézi Család

Hogyan lehet valaki szalézi munkatárs?

Szalézi munkatársnak lenni hivatás. A törekvéshez, hogy valaki szalézi munkatárs legyen, szabad elhatározás szükséges, melyet a Szentlélek működése váltott ki, fokozatosan megérlelt, és a felelősök kísértek. Aki vállalkozik a munkatársi szerepre, választ ad a szalézi hivatásra, arra, hogy sajátos módon  éljen az evangélium szerint és részt vegyen az Egyház küldetésében. Ez egy ajándék, és egyben annak szabad egyéni elfogadása, ami értelmet ad az életének.

A jelölt, aki elhatározta, hogy belép az Egyesületbe, egy megfelelő felkészítő programot vállal. Amikor a jelölt elérte a szükséges személyes érettséget, amelyet felismertek a helyi központ vezetői, benyújtja felvételi kérelmét. Minden esetben megkövetelik, hogy a jelölt nagykorú legyen.

Az Egyesületbe való hivatalos belépés egy személyes „ígérettel” történik, amellyel a jelölt kinyilvánítja akaratát, hogy keresztségét ezen Apostoli élet szabályzata szerint éli.

A felkészülés az ígérettételre és maga az ígérettétel nem csupán egy formaság, hanem a Szalézi Családba való beilleszkedést, kommunikációt, kapcsolattartást, együttműködést és állandó képzést jelenti. Ennek a szabályai az alábbiak:

  1. Minden munkatárs-jelölt csatlakozzon egy helyi központhoz, amelynek taglétszáma legalább 6 fő, van elnöke (munkatárs) és delegátusa (szerzetes, SDB vagy FMA).
  2. A munkatárs-jelölt egyrészt kapcsolódjon be a helyi központ munkájába, másrészt rendszeres képzésen (formáció) vegyen részt, ami a katolikus ismeretekre és Don Bosco életével, szándékaival, a szalézi renddel kapcsolatos ismeretekre terjed ki.
  3. A képzés és a munkába való bekapcsolódás minimális időtartama egy év.
  4. A képzés befejezését követően a jelöltnek írásban kell kérnie felvételét a Munkatársak Tartományi Egyesületébe, amely kérelmet a helyi központ vezetője a csoport írásbeli véleményével együtt köteles eljuttatni a munkatársak tartományi tanácsának.
  5. A munkatárs-jelölt kérelmét a tartományi tanács a helyi központ véleményének figyelembevételével bírálja el.
  6. Ha a munkatársak tartományi tanácsa a jelölt felvételi kérelmét elfogadta, akkor tehet a jelölt ígéretet. Az ígérettétel az Egyesületbe való belépést jelenti, a szabályainak elfogadásával együtt.
  7. Az ígérettételt a munkatársak tartományi tanácsának elnöke, vagy kinevezett helyettese fogadja el, lehetőleg a helyi központ és a tartomány delegátusainak jelenlétében.