Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Don Bosco, az építő – A római Szent Szív-bazilika

Don Bosco, az építő – A római Szent Szív-bazilika

Don Bosco, az építő – A római Szent Szív-bazilika

2023-06-12 Hétfő   |   #Szalézi világ

Don Bosco  • Róma  • templom  •

XIII. Leó pápa mindenkitől kért segítséget, de a Szent Szívnek szentelt templom építése Rómában az alapjainál megrekedt. „Csak egy ember képes befejezni” – mondta neki Alimonda bíboros. "KI?" "Don Bosco". Ez volt az utolsó hatalmas erőfeszítése, sok könnyébe és vérébe került.

A mai Szent Szív-bazilika területén az ókorban a császári kor két monumentális komplexuma állt: a Castro Pretorio és a Diocletianus-fürdő.

Az első – Castra Praetoria – a császári őrség grandiózus laktanyája volt, amelyet Kr.u. 21-23-ban Aelius Seianus prefektus, Tiberius császár nagyhatalmú minisztere építtetett.

Több szerencséje volt a fürdő monumentális komplexumának, amelyet a keresztények ádáz üldözéséről ismert Diocletianus császár építtetett i.sz. 298 és 306 között.

1860-ig kell elmennünk, hogy megtaláljuk az egész terület szempontjából meghatározó jelentőségű eseményt: IX. Piusz pápai kormányának döntését, hogy egy vasútállomás épüljön itt, amelyet 1863-ban a Római Vasutak Központi Állomásaként adtak át, és amely a régi Diocletianus-fürdő közelsége miatt a mai Termini állomás néven vált ismertté. Ez az esemény megzavarta a környék csendes, vidéki életét. A villák eltűntek, és egy új városi terület jött létre.

1870. szeptember 10-én, néhány nappal a Porta Pia áttörése előtt IX. Piusz felavatta az új Acqua Marcia vízvezetéket (amelyet a rómaiak építettek a Kr. e. II. században, és az i.sz. 5. században használaton kívül került).

A következő években a Termini pályaudvar körül kialakuló Esquilino negyed kalandorok, utcai árusok és munkát kereső migránsok találkozóhelyévé vált.

Don Bosco vállalkozása

Piusz pápa földet vásárolt az akkori Via di Porta San Lorenzo (a mai Via Marsala) úton azzal a szándékkal, hogy ott templomot építsenek, amelyet Szent Józsefnek, az "egyetemes egyház védőszentjének" szentelnek. Ezekben az években azonban a Jézus Szentséges Szíve iránti odaadás erős mozgalma honosodott meg, különösen Franciaországban és Olaszországban. IX. Piusz módosította tervét, és elfogadta, hogy az új templomot a Szent Szívnek szenteljék fel.

A templom építése már az alapozási szakaszban leállt, forráshiány és belső szervezetlenség miatt. Az új pápa, XIII. Leó szíve fájt a kudarc miatt: Alimonda bíboros ezután azt javasolta, hogy bízza Don Boscóra a vállalkozást, akinek kezdeményezőkészségét és feltétlen engedelmességét jól ismerte a pápa.

1880. április 5-én XIII. Leó Don Boscót bízta meg azzal, hogy vállalja a felelősséget a projektért, leszögezve, hogy nem rendelkezik olyan pénzeszközökkel, amelyeket rábízhatna: a piemonti pap elfogadta, egyetlen feltételként szabva, hogy az építési területet bővíthesse, hogy a felépítendő templom mellett "egy nagy menhelyet építhessen, ahol sok szegény fiatalt, akikben bővelkedett a környék, befogadjanak egy bentlakásos iskolába, és bevezethetnek a szakmákba és kézműves foglalkozásokba ". Ezért megvásároltak egy 5500 négyzetméteres szomszédos telket.

A templom építése az idős Don Boscónak óriási erőfeszítésekbe és áldozatokba kerül, de meglepő gyorsasággal haladt. A rendelkezésre álló források többször is elapadtak, de Don Bosco megparancsolta, hogy ne szakítsák meg a munkát: ilyenkor a legváratlanabb utakon érkeztek az adományok, amelyek fedezték az adósságokat és lehetővé tették a projekt folytatását.

Don Bosco 1887. április 20-án tette meg utolsó útját Torinóból Rómába: újra találkozott Leó pápával, aki megdicsérte az elvégzett vállalkozást, és szeretettel lelkesítette. 1887. május 14-én ünnepélyesen felszentelték a Castro Pretorió-i Szent Szív templomot.

1887. május 16-án maga Don Bosco celebrált szentmisét a Segítő Szűz Mária oltáránál: ez volt az egyetlen szentmise, amit a Szent Szív templomban mutatott be. 1921-ben XV. Benedek pápa basilica minor rangra emelte a Szent Szív templomot.

A homlokzat

A felhasznált anyag travertin Tivoliból. Az alsó rész három rekeszre van osztva, amelyek a három bejárati portálnak felelnek meg (Valdocco asztalosai készítették), míg a felső rész egyetlen szektor, amelyet egy elegáns, háromszögletű ablak "mozgat" meg. A legmagasabb rész egy háromszög alakú timpanonnal végződik, amelynek oldalain Angelo Benzoni két angyala néz a keresztre. Középen XIII. Leó címere látható. A bal oldali polcon Szent Ágoston, a jobb oldalon Szalézi Szent Ferenc szobra áll. A három portál fölött három mozaikkal díszített lunetta található, amelyek középen a Szent Szívet, balról Szent Józsefet, jobbról Szalézi Szent Ferencet ábrázolják.

A harangtorony

Tivoliból származó travertinből készült és 1931-ig befejezetlen maradt. Masszív, négyzet alakú toronyként jelent meg, amely ellentétben állt a komplexum karcsú formáival. A két felső emelet egyikén 5 harang található. 1929-ben XI. Piusz pápa boldognak nyilvánította Don Boscót. Ebből az alkalomból az argentin voltnövendékek egy nagyméretű a Szent Szív szobrot akarták ajándékozni az argentin szalézi missziókért érzett hálájuk jeléül. A 6,50 méter magas és 16 mázsa súlyú szobor kézzel domborított és vésett rézből készült, és tiszta arany lemezekkel aranyozták. A 20. század utolsó éveiben rosszul restaurált szobrot 2008-ban "újraaranyozták".

A bazilika belseje

A bazilika belseje ünnepélyességében és díszességében egyenlő a külsővel. A falakra, a boltívek fölé, amelyeket 8 bavenói (Novara) monolit gránitoszlop támaszt alá, Cesare Caroselli 12 prófétát festett.

A mennyezetre Virginio Monti 4 epizódot festett, amelyek Isten irgalmát illusztrálják: Jézus és a szamáriai asszony, Jézus a gyermekek között, Jézus és a házasságtörő asszony, a tékozló fiú. Középen a Szent Szív látható, Andrea Bevilacqua aranyozott fából készült alkotása.

A kereszthajó falaira 8 apostol van festve a 4 evangélistával. A boltívek közepén két tondo, Jézus, az Eucharisztia és Jézus, a Jó Pásztor. A mennyezeten Virginio Monti művei, az Angyali üdvözlet és a Születés, középen pedig a szalézi kongregáció első címere, amelyet Don Bosco készíttetett.

Főoltár

Négy márványoszlopból áll, aranyozott korinthoszi oszlopfővel; tetején háromszög alakú timpanon fölött egy galamb, a Szentlélek jelképe. Középen egy értékes márványkeretben a Szent Szív képét ábrázoló vászon, amelyet Alacoque Szent Margit Mária a harmadik látomása ihletett. A márványdíszek a sienai Szent Ferenc-bazilikából származnak.

Szent József oltár

Eredetileg a kóruson kapott helyet, és a kóruson tartott plébániai ünnepségekre használták, mivel a központi épület még építés alatt állt. Don Bosco azt akarta, hogy ez az oltár emlékeztessen arra, hogy a templomot IX. Piusz tervei szerint Szent Józsefnek szentelték volna. A vásznat Giuseppe Rollini készítette, aki Don Bosco egykori tanítványa volt Valdoccóban. Szent József mellett Szűz Mária, karjában a Kis Jézus, és jobb kezét kinyújtva védi a térdelő angyal által felajánlott Szent Péter-bazilikát.

Szűz Mária, a Keresztények Segítsége oltár

Torlonia herceg, Róma polgármestere adományozta, aki a Nomentana melletti villájából szállíttatta el. Két márványoszlopból áll, korinthoszi oszlopfőkkel, amelyeket egy törött timpanon szegélyez, közepén Mária, a Keresztények Segítsége monogramjával. A vászon Giuseppe Rollini munkája, amint azt a jobb alsó sarokban elhelyezett aláírás és dátum is mutatja. A festő Don Boscótól kapott javaslatokat a kép beállítására: Mária, a Keresztények Segítsége fején a királyné diadémjával, jobb kezével jogart tart, baljával pedig a szintén megkoronázott Isteni Fiát támogatja. Don Bosco 1887. május 16-án ott celebrált szentmisét, az egyetlen misét, amit ebben a templomban mutatott be: sokszor sírás szakította meg. A sekrestyében azt mondta a titkárnak, hogy most értette meg, amit a Szűzanya mondott neki kilencéveskori álmában: "Idővel mindent meg fogsz érteni."

A kupola

A hatalmas presbitérium fölött egy központi okulusszal és lámpással ellátott kupola található. A kupola tövében, közte és a függőívek között egy kék színű szalagon aranyozott betűkkel ez a felirat olvasható: " Ibi cunctis diebus oculi mei et cor meum” („Minden nap itt van a szemem és a szívem”). A „cor” szó uralja a főoltárt, hogy kiemelje a Szent Szív központi szerepét. A kupola freskói Virginio Monti remekművei, és a Szent Szív diadalára utalnak. Középen, egy fénytrónuson a Megváltó alakja áll, aki szeretettel teli szívét mutatja a szintén dicsőséges bizalmasának, Alacoque Szent Margitnak. Mellette, alázatos hódolatban, Racconigi Boldog Katalin áll, akinek Jézus alázatos szeretetéről adott tanúbizonyságot. Ennek a központi csoportnak a két oldalán a szenvedés szimbólumait hordozó angyalok állnak, akik arany lírákon dicsérik Jézus szívét. Fokozatosan a freskókkal díszített sáv többi részén Szalézi Szent Ferenc, Szent Bernát, Szent Ágoston , Assisi Szent Ferenc, Szent Gertrud, Sienai Szent Bernardin, Gonzaga Szent Alajos és hódoló boldogok tömege. A kupola négy függőfolyosóján Cesare Caroselli Dávid és a főbb próféták freskóival díszítette.        

 

https://bollettinosalesiano.it/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

Olaszország - Ismerkedés a San Callisto katakombákkal

Olaszország - Ismerkedés a San Callisto katakombákkal

#Szalézi világ 2024-04-28, Vasárnap

A 2025-ös jubileum közeledtével a San Callisto katakombák mellett élő szaléziak visszakövetik történelmüket, és kiemelik a Róma városában és különösen..

Az Oratórium végleges helyére költözik

Az Oratórium végleges helyére költözik

#Aktuális 2024-04-12, Péntek

A Valdoccói Oratóriumot (vagy Szalézi Szent Ferenc Oratóriumot) Bosco Szent János 1846. április 12-én, húsvét vasárnapján alapította. Ez jelképezi az első..

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

#Aktuális 2024-04-11, Csütörtök

Don Pietro Merla Don Bosco testvéri barátja volt, aki közösséget alapított az utcanők megmentésére. Egy rablóbanda kövekkel ölte meg. Egy vértanú, akire..

Margit mama receptje a gyógyuláshoz

Margit mama receptje a gyógyuláshoz

#Aktuális 2024-04-10, Szerda

A chieri szemináriumban Bosco János először két évig filozófiai tanulmányokat végzett, amelyeket "logikának" és "fizikának" neveztek (1835-37). 1837-ben..

Don Bosco megérkezik Valdoccóba

Don Bosco megérkezik Valdoccóba

#Aktuális 2024-04-05, Péntek

Don Bosco 1846. április 5- én érkezett meg először Valdoccóba. Virágvasárnap volt, és amint megérkezett, kibérelte a Pinardi-ház fészerét és a..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Fiatalok, mint főszereplők a közösségi médiában >