Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Ferenc pápa: Péter és Pál valódi emberek voltak, ma is ilyenekre van szükség

Ferenc pápa: Péter és Pál valódi emberek voltak, ma is ilyenekre van szükség

Ferenc pápa: Péter és Pál valódi emberek voltak, ma is ilyenekre van szükség

2023-07-03 Hétfő   |   #Egyház

Ferenc pápa  •

Június 29-én, Róma védőszentjeinek főünnepén Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatott be szentmisét, majd az Apostoli Palota ablakából elimádkozta a déli Mária-imát. Péter szikla volt, aki követte Jézust, kő, akire támaszkodhattak társai, de amikor gyengeségében megtagadta az Urat, kaviccsá változott. Mi is ilyenek vagyunk, de ha Istenre bízzuk magunkat, nagy dolgokat visz végbe általunk.

Kedves testvérek! Ma, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Jézus azt mondja az evangéliumban Simonnak: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat” (Mt 16,18). A Péter névnek több jelentése van: egyszerre jelent sziklát, követ, vagy egyszerűen kavicsot. Ha megnézzük Péter életét, valóban megtaláljuk nevének mindhárom vonását – kezdte beszédét a pápa.

Péter, a szikla

Péter egy szikla: sokszor erős és szilárd, őszinte és nagylelkű. Mindent otthagy, hogy kövesse Jézust (vö. Lk 5,11). Fölismeri benne Krisztust, az élő Isten Fiát (Mt 16,16), a tengerbe veti magát, hogy siessen találkozni a Feltámadottal (vö. Jn 21,7). Aztán nyíltan és bátran megvallja Jézust a templomban, korábban és akkor is, miután letartóztatták és megkorbácsolták. A hagyomány elbeszéli, milyen határozottan nézett szembe a vértanúsággal, ami éppen itt következett be, a Szent Péter-bazilika közelében. Péter valóban szikla.

Péter, a kő

Ferenc pápa ezután így folytatta beszédét: Péter egyben kő is, mely képes támaszt nyújtani másoknak. A Krisztusra épült kő támogatja a testvéreket az egyház építésében. Ezt a vonást is megtaláljuk életében: válaszol Jézus hívására testvérével, Andrással, Jakabbal és Jánossal együtt (vö. Mt 4,18-22). Megerősíti az apostolok szándékát, hogy kövessék az Urat. Gondjaiba veszi a szenvedőt, bátorítja az evangélium közös hirdetését. Kő, megbízható vonatkozási pont az egész közösség számára.

Péter, a kavics

Ferenc pápa ezután rátért Péter nevének harmadik jelentésére. Péter egyszerűen kavics is, mert gyakran megmutatkozik kicsinysége. Olykor nem érti, amit Jézus cselekszik. Letartóztatásakor erőt vesz rajta a félelem és megtagadja őt, majd megbánja tettét és keservesen sír, de mégsincs bátorsága a kereszt alatt állni. Bezárkózik a többiekkel a cenákulumba, mert attól tart, hogy elfogják. Antióchiában zavarja, hogy pogány megtérőkkel van – Pál emiatt következetességre inti. Végül pedig a Quo vadis hagyomány szerint megpróbál elmenekülni a vértanúság elől, de aztán az úton találkozik Jézussal és visszanyeri bátorságát, hogy vállalja sorsát.

Péter nem szuperhős, valódi ember

Ferenc pápa rámutatott: Péterben mindez megvan. Megtaláljuk benne a szikla erejét, a kő megbízhatóságát és az egyszerű kavics kicsinységét. Nem egy szuperhős: olyan ember, mint mi, aki nagylelkűen igent mond Jézusnak a maga tökéletlenségében. De éppen ezért – ahogy Pálban és az összes többi szentben – Péterben is nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten tesz erőssé minket a kegyelmével. Isten egyesít minket szeretetével, és ő bocsát meg nekünk irgalmával. Ezzel az igazi emberséggel alakítja a Lélek az egyházat. Péter és Pál valódi személyek voltak, és ma, jobban, mint valaha szükségünk van valódi emberekre – húzta alá a pápa.

Legyünk erősek, nagylelkűek és alázatosak

Nézzünk magunkba és tegyünk föl magunknak néhány kérdést, kezdve a sziklától, kőtől, kavicstól. A szikla: megvan bennünk a buzgóság, a szenvedély az Úr és evangéliuma iránt, vagy olyasvalami, ami könnyen szétmállik? Aztán kövek vagyunk, nem azért, hogy elbotoljanak bennünk, hanem hogy építsük az egyházat? Dolgozunk az egységért, érdeklődünk mások iránt, főleg a gyengébbek iránt? Végül pedig a kavicsra gondolva: tudatában vagyunk önnön kicsinységünknek? És ami a fő: gyengeségeinkben ráhagyatkozunk az Úrra, aki nagy dolgokat visz véghez azokkal, akik alázatosak és őszinték?

Mária, az Apostolok Királynője segítsen nekünk, hogy kövessük Szent Péter és Pál erejét, nagylelkűségét és alázatosságát – fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa.

 

vaticannews.va/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A pápa Urbi et Orbi üzenete: a feltámadt Krisztus egy megújult világba vezet

A pápa Urbi et Orbi üzenete: a feltámadt Krisztus egy megújult világba vezet

#Egyház 2024-04-02, Kedd

Március utolsó napján, Húsvétvasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött az ünnepi szentmise Ferenc pápa elnökletével a Szent Péter téren, melyet..

Vatikán – Kedves fiatalok,  ti egy úton lévő Egyház élő reménysége vagytok!

Vatikán – Kedves fiatalok, ti egy úton lévő Egyház élő reménysége vagytok!

#Egyház 2024-03-27, Szerda

Öt évvel ezelőtt, 2019. március 25-én tette közzé a Szentatya az ifjúságról tartott püspöki szinódus utáni apostoli buzdítását Christus vivit –..

Ferenc pápa a szentgyónásról: Tekintsünk mindig Isten irgalmas arcára!

Ferenc pápa a szentgyónásról: Tekintsünk mindig Isten irgalmas arcára!

#Egyház 2024-03-13, Szerda

A nagyböjti időszak és főként a jubileumra készülő imaév kapcsán a pápa azt ajánlotta, hogy a kiengesztelődés szentségének bűnbánati imájáról..

Nagyböjtben térjünk vissza szívünk rejtekébe!

Nagyböjtben térjünk vissza szívünk rejtekébe!

#Egyház 2024-02-15, Csütörtök

A Szent Szabina-bazilikában bemutatott hamvazószerdai szentmisén a pápa arra buzdított, hogy vessük le az álarcot és a tettetést, lassítsuk le rohanó..

Ferenc pápa Szent Család vasárnapján: Ámuljunk el Isten szeretetén és az élet cs

Ferenc pápa Szent Család vasárnapján: Ámuljunk el Isten szeretetén és az élet cs

#Egyház 2023-12-31, Vasárnap

December 31-én, Szent Család vasárnapján Ferenc pápa arra buzdította a családokat, hogy a közös ima perceiben hívják meg otthonukba Istent, hogy megújuljanak..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • ...
Összes címke
< Eritrea – A szaléziak és a VIS a frontvonalban az elsivatagosodás ellenKiss József: A boldog - színikritika >