Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Kilencven éve avatták szentté Don Boscót

Kilencven éve avatták szentté Don Boscót

Kilencven éve avatták szentté Don Boscót

2024-04-01 Hétfő   |   #Szalézi világ

Don Bosco  • szent  • szentté avatás  •

1934. április 1-én, húsvét vasárnap XI. Piusz pápa ünnepélyesen szentté avatta Bosco Jánost. Az Úr Jézus Don Bosco működését már kilencéves korától fogva természetfölötti beavatkozással szabta meg, változatos életeseményeinek a hullámai egyetlen egy cél felé hömpölyögtek: Da mihi animas - Adj nekem lelkeket! Ez a vonzerő, amelyet a szívekre gyakorolt, szentté avatása alkalmával is megnyilvánult, hiszen az esemény 300 ezer embert vitt Rómába, és töltött el a szentek közösségének élő, termékeny tudatával, Torino városában pedig április 8-án 110 püspök főpapi mitrája hajolt meg a szegény pap előtt.

Az egyszerű, kopott ruhájú Don Bosco, akárcsak halandó életében, ismét bevonult a palotákba, az iskolákba, a műhelyekbe, a politika intrikákkal kitapétázott szalonjaiba; maga köré gyűjtötte az ifjúságot az utcán, az egyesületekben, a sporttelepeken. Örök helyet biztosított neki az egyház fejének, a római pápának csalhatatlan szava a bazilikák, a dómok, a templomok és kápolnák oltárain, hogy a saját személyén keresztül Krisztushoz vonja a lelkeket.

Negyven évnél hosszabb időn át vizsgálta az egyház az életét a legaprólékosabb szorgossággal. Gondosan áttanulmányozták szavait, írásait, tetteit, de még azok okait és szándékait is. Kötetekre terjedő okiratokkal igazolták hősies erényeit, hitét, reményét, szeretetét, okosságát, igazságos voltát, állhatatosságát, erejét, mértékletességét, egyéb erkölcsi erényeit. Két csodát vizsgáltak meg és hagytak jóvá, ezzel lehetővé vált a szentté avatás.

Don Bosco szenttéavatásához a húsvét előtti három napon száznál több nagy zarándokcsapat érkezett Rómába. Sok zarándok autón jött, a menetrendszerű vonatok mind a szokottnál kétszerte több kocsival közlekedtek s mégis ezeken fölül még 68 különvonatra volt szükség. A Civiltá Catiolica adatai szerint Franciaországból 6230, Spanyolországból 4350, Németországból 3750, Ausztriából 3000, Írországból 1243, Belgiumból 1000-ren felül, Csehországból 700, Lengyelországból 400, Jugoszláviából 200, Magyarországból 170, Litvániából 90 zarándok volt jelen az ünnepségen; az idegen világrészekből: Indiából 600 (Mederlet érsekkel), Argentinéból 360 (négy püspökkel), Braziliából s az Egyesült Államok¬ból 50-50, a Fülöp-szigetekről 40 zarándok vett részt a nagy szertartáson. A Szent Péter-bazilikába s előcsarnokába 88.000 belépőjegyet adtak ki, a Péter-téren pedig mintegy 150.000 zarándok helyezkedett el.

Húsvét hétfőjén a római Kapitólium Juliusz Cézár-termében tartottak Don Bosco emlékére ünnepélyt az olasz állam hivatalos képviselői. Jelen voltak: Mussolini is, az akkori miniszterelnök, aki egykor szintén szalézi növendék volt; öt bíboros, több miniszter, számos diplomata, a katonai és polgári hatóságok vezérférfiai stb. Az ünnepi beszédet az olasz király vatikáni követe: De Vecchi gróf mondta, s beszédében, mint az Egyház s az olasz állam kibékítésének apostolát ünnepelte Don Boscót.

Április 3-án, kedden külön kihallgatáson fogadta XI. Pius pápa a Szalézi Családot, még pedig a megjelentek nagy számára való tekintettel — voltak vagy 60.000-en, akik a Vatikán egyik csarnokában sem fértek volna el — a Szent Péter-bazilikában. Papok, Segítő Szűz Mária Leányai, diákok, szalézi növendékek, munkatársak gyülekeztek össze a középhajóban egymástól elkülönült csoportokban. Ott volt e nagy családban Hlond bíboros-érsek, 15 érsek és püspök, köztük msgr. Piani, a Fülöp-szigetek apostoli delegátusa. Déli 12 órakor jelent meg köztük a Szentatya. A reá várakozók viharos lelkesedéssel üdvözölték. Körülötte püspökök ültek, köztük Mikes János gróf szombathelyi püspök is.

A szenttéavatást követő napokban és hetekben a világ minden részében tartottak Don Bosco ünnepeket, úgy Európában, mint Amerikában, Ázsiában és Afrikában egymást érték a különféle ünnepségek, amelyek Bosco Szent János megdicsőülésén való örömnek voltak a kifejezői és az ő kultuszának ismertetését szolgálták.

Itthon, Magyarországon is fényesen megünnepelték a nagy eseményt, Don Bosco nevétől visszhangzott a magyar főváros is. Novák János tartományi titkár tartománytörténetében a következőket jegyzi fel:

E napon, Szombathelyen Grősz József győri segédpüspök felszentelte azt a 2 mázsás szépszavú harangot, melyet Bosco Szent János tiszteletére Szabó István dr., városi főügyész és neje ajándékoztak a Szent Quirin plébániának.

Április 29-én munkatársaink, jótevőink és intézeteink a budapesti Szent István bazilikában mutatták be hódolatukat Bosco Szent Jánosnak Rotta Angeló pápai nuncius, nagyszámú világi és szerzetes papság, a főváros számos előkelősége, zárdája és iskolája részvételével. Dr. Serédi Jusztinián bíboros főpásztor ünnepi szentmisét pontifikált Mészáros János dr., érseki helytartó és Martin Aurél prelátus urak segédletével. A mise alatt Zadravecz István püspök úr mondott méltató beszédet. Jó hatás váltott ki a felvonuló szalézi kisklérus 40 tagja bíbornoki ruhájával.

Az új Szent tiszteletére rendezett budapesti ünnepség Szombathelyen folytatódott. Itt 3 napos bevezető ájtatosság után Mikes János gróf megyéspüspök pontifikált ünnepi szentmisét június 17-én. Délután a kötéltáncos kis Bosco János megjelenítésével az ifjak előadták a „Hűséges szolga” című színdarabot.

Don Bosco szenttéavatásának évében két új intézet nyílott meg országunkban: Balassagyarmaton az egyik, Mosonmagyaróváron a másik. Jelenleg már sajnos egyik helyen sincsenek jelen a szalézi szerzetesek.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Politizált Don Bosco? Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. Ő maga mondta, hogy a politikája a Miatyánk: a lelkek megmentése, a szegény fiatalok nevelése..

Egy szenttel ebédeltem

Egy szenttel ebédeltem

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Ma már elég könnyű találkozni egy szenttel, ahogy ez már velem is többször megtörtént. Többekkel is találkoztam: Ildefonso Schuster milánói bíborossal (ő..

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

#Szalézi világ 2024-06-10, Hétfő

Don Bosco nagyon tisztelte Jézus Szent Szívét, és ezt ajánlotta fiainak is. Ez az áhítat élete során számos formában és megnyilvánulásban megmutatkozott:..

Dogliani, a nagy maestro

Dogliani, a nagy maestro

#Aktuális 2024-05-31, Péntek

Don Bosco 1864-ben, 14 évesen fogadta be valdoccói (torinói) oratóriumába, asztalos tanulóként. Azonban határozott hajlama volt a zene iránt, és Don Boscóban..

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

#Aktuális 2024-05-29, Szerda

Don Bosco egy nemrég felfedezett, kiadatlan levele, amelyet Őexcellenciája Francesco Crispi (1818-1901) miniszterhez írt, alkalmat ad arra, hogy emlékeztessük..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Elhunyt Kenesei Ilona Katalin szalézi nővér >