Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Rendkívüli kilenced a Segítő Szűz Mária közbenjárásáért

Rendkívüli kilenced a Segítő Szűz Mária közbenjárásáért

Rendkívüli kilenced a Segítő Szűz Mária közbenjárásáért

2020-03-14 Szombat   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

ima  • Mária Keresztények Segítsége  • felhívás  •

Figyelembe véve a vészhelyzetet, amelyet a koronavírus elterjedése okoz a világ nagy részén, Ángel Fernández Artime, szalézi rendfőnök atya arra kéri a szaléziakat, a Szalézi Család tagjait és a fiatalokat, hogy Don Bosco példáját követve hasonló körülmények között újítsák meg bizakodó hitüket Máriában, a Keresztények Segítségében. Ezért javasolja, hogy a belé vetett bizalmunk jeléül végezzünk egy rendkívüli kilencedet március 15–23. között, és március 24-én fejezzük be azt fölajánlással Máriának, a Keresztények Segítségének.

Kedves Rendtársak, kedves Szalézi Család, kedves Fiatalok!

Ezekben a napokban körülnézve és a különféle híreket hallgatva mindannyian valódi figyelemmel és együttérzéssel fordulunk afelé, ami körülöttünk, a városokban és a mi országainkban zajlik.

Torinóban lévén gondolatban visszatérek azokba az időkbe, amikor 1854-ben Don Bosco arra kérte Valdocco fiataljait, hogy „ugorjanak talpra”, és ajánlják fel segítő kezüket a kolerajárvány leküzdésére.

Mi sem akarunk ma csak ülni és nézni. Úgy érzem, ez lehetőséget kínál számunkra, mint család számára, hogy tegyük össze a kezünket és imádkozzunk az Atyához Máriának, a Keresztények Segítségének közbenjárásával.

Meghívom az egész Szalézi Családot, hogy ajánljon fel egy rendkívüli kilencedet Mária, a Keresztények Segítségének közbenjárását kérve a következő napokban, március 15–23. között, és 24-én együtt tegyünk egy felajánlást  Máriának, Anyánknak és Tanítónőnknek. Ez a meghívás mindenekelőtt nektek szól, kedves fiatalok!

Don Angel Fernandez Artime SDB, szalézi rendfőnök

 

Rendkívüli kilenced a Segítő Szűz Mária közbenjárásáért 2020. március 15. és 24. között

Amikor Don Boscóhoz fordultak, hogy mit tegyenek valamilyen kegyelem elnyeréséért, ő így válaszolt: "Ha kegyelmeket szeretne kérni a Szent Szűztől, mondjon el egy kilencedet." (MB IX, 289). Don Bosco számára a következő feltételek kellett, hogy megvalósuljanak ahhoz, hogy a novéna hatásos legyen:

  1. Az emberekben való bizakodás fölött elsőként Istenben higgyünk.
  2. A kérés teljességében Szentségi Jézusra támaszkodjon, aki a kegyelmeknek, jóságnak és áldásoknak forrása. Támaszkodjon Mária közbenjáró hatalmára, akit Isten itt a földön a templomában szeretne dicsőséggel övezni.
  3. Mégis minden esetben tegyük hozzá a “fiat voluntas Tua” (legyen meg a Te akaratod) feltételt és azt, hogy az illetőnek, akiért imádkozunk, annak a lelke javára szolgáljon.

Az alábbiakban a Segítő Szűz Mária közbenjárását kérő kilenced módját és szövegét olvashatjuk:

Mondjunk el kilenc egymást követő napon három Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget az Oltáriszentség tiszteletére a következő zárófohásszal: „Dicsértessék és áldassék mindenkor a legméltóságosabb Oltáriszentség!”

Valamint mondjuk el háromszor az „Üdvözlégy, Úrnőnk” imát (Salve Regina)

Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

ezzel a zárófohásszal: „Mária, Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk!”

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg könyörgésemet, örök Igének Édesanyja, hanem hallgasd meg jóságosan. Ámen.

Könyörgő ima a koronavírustól való szabadulásért

Mindenható, örök Isten,
Te vagy az, aki a világmindenséget fenntartod, és akitől minden élet fakad.
Hozzád járulunk és kegyelmedért esedezünk,
mert nagy veszély fenyegeti törékeny emberi létünket
egy új vírusjárvány idején.

Hisszük, hogy Te vagy a történelem Ura,
és hisszük azt is, hogy ha a Te szeretetedre hagyatkozunk,
akkor a legjobbat fogod kihozni minden élethelyzetből.
Ebben a reményben helyezzük oltalmad alá betegeinket és családjaikat:
Szent Fiad húsvéti misztériuma adjon üdvös enyhülést a testüknek és lelküknek.

Segíts mindannyiunknak, hogy mindenki megcselekedje a rábízott feladatokat,
felszítva magában a kölcsönös testvériség lelkületét.
Támogasd az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat,
tanítókat és szociális munkásokat, hogy állhatatosan végezzék munkájukat.

Te vagy a fáradtak menedéke és a gyöngék támasza,
kérünk Téged, hogy a Boldogságos Szűz Mária,
és különösen az orvos, gyógyító szentek közbenjárására
tarts távol tőlünk minden ártalmat.

Szabadíts meg a minket sújtó járványtól,
hogy békében folytathassuk az életünket,
és megújult szívvel dicsérve adhassunk hálát Neked!
Bízunk Benned és Hozzád könyörgünk a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Március 24-én pedig együtt tegyünk egy felajánlást  Máriának, Anyánknak és Tanítónőnknek:

A világ felajánlása Máriának, a Keresztények Segítségének (március 24.)

Mária, Keresztények Segítsége,
Krisztus és az Egyház Szeplőtelen Anyja,
egészen rád bízzuk magunkat, hogy az Úrhoz vezethess bennünket.
Neked szenteljük lelkünket és gondolatainkat, szívünket és érzelmeinket,
testünket érzéseivel együtt, egész erőnket, és megígérjük,
hogy mindig Isten nagyobb dicsőségére
és a lelkek üdvösségére fogunk munkálkodni.
Mindeközben, ó kiváló Szűz,
mivel mindig az Egyház Anyja és a Keresztények Segítsége voltál,
folytasd oltalmazó tevékenységedet irántunk, különösen ezekben a napokban.
Világosítsd és erősítsd meg a püspököket és papokat,
tartsd meg őket egységben és engedelmességben
a pápa és tévedhetetlen tanítása iránt.
Adj papi és szerzetesi hivatásokat úgy,
hogy általuk is Jézus Krisztus országa megmaradjon köztünk,
és vidd el azt a föld végső határáig.
Kérünk téged, Édesanyánk, tartsd a fiatalokon szeretetteljes tekintetedet,
akik megannyi veszélynek vannak kitéve, a bűnösökön és a haldoklókon.
Legyél mindenki számára, édes Reménység, az irgalom Anyja, a Menny kapuja.
Könyörgünk hozzád mi magunkért is, Isten Édesanyja.
Taníts meg minket arra, hogy kövessük erényeidet,
különösen az angyali szerénységet, mély alázatodat és buzgó szeretetedet.  
Mária, Keresztények Segítsége,
tedd, hogy mindnyájan összegyűlhessünk Édesanyád köpenye alatt.
Add meg, hogy kísértésekben rögtön hívjunk téged bizalommal:
adj erőt, hogy életünkben és halálunkkor is legyőzzük lelkünk ellenségeit.
Oltalmazd különösen rokonainkat, jótevőinket,
volt növendékeinket és minden fiatalt, akikhez meghívtál,
hogy a Szalézi Családban elvigyük nekik az üdvösség örömhírét.
Hűséges Szűz, támogasd hűségünket, különösen a megpróbáltatás idején,
hogy minden nap készségesek lehessünk a fiatalok nevelésében, velük együtt haladva
az életszentség útján az Atyaisten dicsőségére. Ámen.

 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A rendfőnök májusi üzenete - Segítő Szűz Mária a világban

A rendfőnök májusi üzenete - Segítő Szűz Mária a világban

#Szalézi világ 2024-05-17, Péntek

Kedves Barátaim, a Szalézi Értesítő kedves olvasói! Fogadjátok szívélyes üdvözletemet! Zavaros világban élünk, amelyet háborúk és nem kevés erőszak..

Óbuda – „Fogadj imáidba!”

Óbuda – „Fogadj imáidba!”

#Magyar Tartomány 2024-02-10, Szombat

Az óbudai szaléziaknál a nagyböjti időszakban folytatódik a „Fogadj imáidba!” akció, melynek célja, hogy a templomközösség lelkileg is támogathassa az..

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 9. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 9. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-30, Kedd

Január 30., 9. NAP: IMA A LELKEK ÜDVÉÉRT (ISTEN ORSZÁGA)

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 8. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 8. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-29, Hétfő

Január 29., 8. NAP: ÉLETSZENTSÉG A HÉTKÖZNAPOKBAN

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 6. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 6. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-27, Szombat

Január 27., 6. NAP: A SZENTEK KÖZÖSSÉGE - MEGHÍVÁS AZ ÉLETSZENTSÉGRE

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< 28.EK – Kinevezték az Egyetemes Tanács ágazati felelőseitPéliföldszentkereszt – Vasárnapi szentmisék élőben >