Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / A zaklatás nem újdonság, már Don Bosco idejében is létezett

A zaklatás nem újdonság, már Don Bosco idejében is létezett

A zaklatás nem újdonság, már Don Bosco idejében is létezett

2023-04-18 Kedd   |   #Aktuális   |   ARCHIVÁLT

nevelés  • Don Bosco  • Valdocco  • pedagógia  •

Valdocco „élő valóságának” - és nem csak az „idealizáltnak” vagy „virtuálisnak” - legfelkészültebb ismerői számára természetesen nem titok, hogy a mindennapi élet egy határozottan korlátozott struktúrában, amely képes a nap 24 órájában, hónapokon keresztül több száz különböző korú, származású, dialektusú, érdeklődésű gyermek, fiatal és fiatalember befogadására, jelentős nevelési és fegyelmi problémákat vetett fel Don Bosco és fiatal nevelői számára. Ezzel kapcsolatban két jelentős epizódról számolunk be, amelyek többnyire ismeretlenek.

Az erőszakos dulakodás

1861 őszén Agostino Cottolengo festőnek, Benedetto Cottolengo (a híres szent) testvérének özvegye, aki két fiát, Giuseppét és Matteo Luigit az újonnan született Olasz Királyság fővárosában szerette volna elhelyezni tanulmányi céllal, megkérte sógorát, Luigi Cottolengo kanonokot Chieriben, hogy találjon nekik megfelelő internátust. Ez utóbbi Don Bosco oratóriumát javasolta, így október 23-án a két testvér egy másik nagybácsi, Ignazio Cottolengo domonkos szerzetes kíséretében, havi 50 líra tartásdíj ellenében bentlakásos diákként beléptek Valdoccóba. Karácsony előtt azonban a tizennégy éves Matteo Luigi egészségügyi okokból már hazatért, míg idősebb testvérét, Giuseppét, aki a karácsonyi ünnepek után tért vissza Valdoccóba, egy hónappal később vis maior okok miatt elküldték.

Mi is történt?

Az történt, hogy 1862. február 10-én a tizenhat éves Giuseppe összeveszett egy bizonyos kilencéves Giuseppe Chiccóval, a carmagnolai Simone Chicco kanonok unokaöccsével, aki valószínűleg a tartásdíját fizette.

A dulakodásban, amelyben egy bot is előkerült, nyilvánvalóan a gyerek járt a legrosszabbul: súlyosan megsérült. Don Bosco gondoskodott róla, hogy a megbízható Masera családhoz kerüljön, amíg fel nem gyógyul, nehogy a kellemetlen epizód híre elterjedjen a házban és a házon kívül. A gyermeket megvizsgálta egy orvos, aki egy meglehetősen komoly jelentést készített, amely hasznos volt "azoknak, akiknek igazuk van".

A zaklató ideiglenes eltávolítása

A kockázat elkerülése és nyilvánvaló fegyelmi okok miatt február 15-én Don Bosco kénytelen volt egy időre elküldeni az ifjú Cottolengót, de nem Brába kísérte az anyjához, aki túl sokat szenvedett volna, hanem Chieribe, kanonok nagybátyjához. Ez utóbbi két héttel később érdeklődött Don Boscónál Chicco egészségi állapotáról és a felmerült orvosi költségekről, hogy azokat saját zsebből kifizesse. Azt is megkérdezte tőle, hogy hajlandó-e visszafogadni unokaöccsét Valdoccóba. Don Bosco azt válaszolta, hogy a sebesült fiú már majdnem teljesen meggyógyult, és nem kell aggódni az orvosi költségek miatt, mert "becsületes emberekkel van dolgunk". Ami pedig az unokaöccsének a visszafogadását illeti, "el tudod képzelni, hogy én visszautasítom?" - írta. De két feltétele volt: hogy a fiú elismerje, hogy hibázott, és hogy Cottolengo kanonok írjon Chicco kanonoknak, és kérjen tőle bocsánatot az unokaöccse nevében, és kérje meg, hogy "szóljon néhány jó szót" Don Boscónak, hogy fogadja vissza a fiatalembert Valdoccóba. Don Bosco ezt garantálta neki. Chicco nemcsak elfogadta a bocsánatkérést – már írt is neki erről –, hanem már elintézte, hogy az unokaöccsét "egy rokon házába fogadják, hogy megelőzzék a nyilvánosságot". Március közepén mindkét Cottolengo testvért "kedvesen" üdvözölték Valdoccóban. Matteo Luigi azonban a szokásos egészségügyi problémák miatt csak húsvétig maradt ott, míg Giuseppe tanulmányai végéig.

Egy megszilárdult barátság és egy kis nyereség

Nem csak hogy megelégedett azzal, hogy az ügy kölcsönös megelégedéssel végződött, a következő évben Cottolengo kanonok ismét erősködött Don Boscónál, hogy kifizesse a sebesült gyermek orvosi költségeit és gyógyszereit. Chicco kanonok, akit Don Bosco megkérdezett erről, azt válaszolta, hogy a teljes költség 100 líra volt, de ő és a gyermek családja nem kér semmit; ám ha Cottolengo ragaszkodik ahhoz, hogy rendezze a számlát, akkor ezt az összeget "Szalézi Szent Ferenc oratóriumának" utalja át. Így ez is történt.

A zaklatás eme epizódja tehát briliáns és tanulságos módon megoldódott: az elkövető megbánta tettét, az "áldozatnak" jól gondját viselték, a nagybácsik összefogtak unokaöccseik érdekében, az anyák nem szenvedtek, Don Bosco és a valdoccói mű, miután némi kockázatot vállalt, barátságra, rokonszenvre tett szert... és - amit mindig is értékeltek ebben a szegény fiúknak fenntartott bentlakásos intézményben - egy kis anyagi hozzájárulásban részesült. A rosszból jót kihozni nem mindenkinek való, Don Boscónak sikerült. Van mit tanulni tőle.

Egy nagyon érdekes levél, amely betekintést enged Valdocco világába

De bemutatunk egy ennél is súlyosabb esetet, ami ismét tanulságos lehet a mai, nehéz és lázadó gyerekekkel foglalkozó szülők és pedagógusok számára.

Íme a tények: 1865-ben egy bizonyos Carlo Boglietti segéd, akit a könyvkötő műhely asszisztense, Giuseppe Mazzarello klerikus súlyos engedetlenségért pofon ütött, feljelentést tett Borgo Dora városi elöljáróságán, ahol nyomozást indítottak az ügyben, tanúként beidézve a vádlottat, a vádlót és három fiút. Don Bosco, aki szerette volna kevesebb zavargás mellett rendezni az ügyet, mint a hatóságok, úgy gondolta, hogy a legjobb, ha előzetesen levélben közvetlenül magához az elöljáróhoz fordul. Úgy vélte, hogy egy nevelőotthon igazgatójaként ezt megteheti és meg is kell tennie „mindenki nevében [...] készen arra, hogy mindenkinek a legnagyobb elégtételt nyújtsa”.

Két fontos jogi előfeltétel

Levelében a rábízott fiúgyermekek nevelőjeként mindenekelőtt a saját atyai jogát és felelősségét védte: rögtön rámutatott arra, hogy a büntető törvénykönyv 650. cikkelye, amelyet az idézés vitat, "a szóban forgó ügy szempontjából teljesen idegen, mert ha úgy értelmeznénk, ahogy a városi bíróság megkövetelti, akkor beavatkoznánk a családok belső rendjébe, és a szülők és gyámok többé nem tudnák korrigálni gyermekeiket, illetve megakadályozni a szemtelenséget és az engedetlenséget, [dolgokat] amelyek súlyosan károsítják a köz- és magánerkölcsöt".

Másodszor, megismétli, hogy az a kormányhatóság, amely a fiúkat küldte hozzá, lehetőséget biztosított neki, hogy „minden olyan eszközt felhasználjon, amelyet alkalmasnak ítél [...] bizonyos fiatalok kordában tartására”; csak reménytelen esetekben - valójában "többször" - kellett "a közbiztonság karját" segítségül hívnia.

Az epizód, a precedensek és a következmények

A szóban forgó fiatal Carlóval kapcsolatban Don Bosco azt írja, hogy a folyamatos lázadó gesztusokkal és magatartással szembesülve „többször is atyai figyelmeztetésben részesült, mindhiába; hogy nemcsak javíthatatlannak bizonyult, de sértegette, fenyegette és átkozta Mazzarello klerikust társai előtt", egészen addig a pontig, hogy "a nagyon nyájas és szelíd természetű asszisztens annyira megijedt, hogy ettől kezdve állandóan beteg volt, anélkül, hogy valaha is folytatni tudta volna feladatait, és ma is betegen él".

A fiú ezután megszökött az internárusból, és csak akkor értesítette elöljáróit a szökéséről a nővérén keresztül - amit korábban, hogy "megőrizze saját becsületét" nem tett meg -, "amikor megtudta, hogy a hírt nem lehet tovább eltitkolni a rendőrkapitányság elől". Sajnos társai továbbra is folytatták erőszakos tiltakozásukat, olyannyira, hogy – írja ismét Don Bosco – „egy részüket ki kellett zárni az intézményből, másokat nagy bánatomra át kellett adni a közbiztonsági hatóságoknak, akik börtönbe vetették őket".

Don Bosco kérései

Egy "szemtelen, feletteseit sértegető és fenyegető” fiatalemberrel szemben, akinek aztán "volt képe, hogy a hatóságok előtt beperelje azokat, akik az ő érdekében [...] életüket és pénzüket áldozták", Don Bosco általában amellett érvelt, hogy "a közhatalomnak mindig a magánhatalom segítségére kell lennie, és nem másként". Ebben a konkrét esetben tehát nem ellenezte a büntetőeljárást, de két fontos feltétellel: hogy a fiú előzetesen mutasson be egy nagykorú személyt, aki "az esetlegesen felmerülő költségeket megfizeti, és aki az esetlegesen bekövetkező súlyos következményekért vállalja a felelősséget".

Egy esetleges per elkerülése érdekében, amelyet az ellenzéki sajtó kétségtelenül kihasznált volna, Don Bosco egy lépéssel tovább ment: előre kérte, hogy "az asszisztensnek a becsületében és személyében elszenvedett kárt legalább addig orvosolják, amíg újra folytathatja rendes foglalkozását, "hogy az ügy költségeit viselje", és hogy sem a fiú, sem "rokona vagy tanácsadója", Stefano Caneparo úr ne jöjjön Valdoccóba,  "hogy megújítsa a más alkalmakkor okozott fegyelemsértéseket és botrányokat".

 

Következtetés

Hogy hogyan végződött a szomorú történet, nem tudni; minden valószínűség szerint kiegyeztek a felek. Az azonban tény, és jó tudni, hogy a valdoccói fiúk nem voltak mind Savio Domonkosok, Francesco Besuccók, vagy akár Michele Magonék. Nem volt hiány olyan fiatal "börtöntöltelékekből", akik Don Boscót és nagyon fiatal nevelőit nehéz helyzetbe hozták. A fiatalok nevelése mindig is igényes művészet volt, ami nem mentes a kockázatoktól; tegnap is és ma is szoros együttműködésre van szükség a szülők, tanárok, pedagógusok, a rend őrzői között, akik mindannyian kizárólag a fiatalok javában érdekeltek.

 

Francesco Motto - donbosco.press/Szaléziak.hu

Kapcsolódó cikkek

Mint Don Bosco – A nevelés szavai 5. - SZURKOLNI

Mint Don Bosco – A nevelés szavai 5. - SZURKOLNI

#Aktuális 2024-04-24, Szerda

A gyerekeknek kell a pályára lépniük és felépíteni az életüket, mi nem helyettesíthetjük őket, nem vehetjük át a helyüket. De bátoríthatjuk őket.

Az Oratórium végleges helyére költözik

Az Oratórium végleges helyére költözik

#Aktuális 2024-04-12, Péntek

A Valdoccói Oratóriumot (vagy Szalézi Szent Ferenc Oratóriumot) Bosco Szent János 1846. április 12-én, húsvét vasárnapján alapította. Ez jelképezi az első..

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

#Aktuális 2024-04-11, Csütörtök

Don Pietro Merla Don Bosco testvéri barátja volt, aki közösséget alapított az utcanők megmentésére. Egy rablóbanda kövekkel ölte meg. Egy vértanú, akire..

Margit mama receptje a gyógyuláshoz

Margit mama receptje a gyógyuláshoz

#Aktuális 2024-04-10, Szerda

A chieri szemináriumban Bosco János először két évig filozófiai tanulmányokat végzett, amelyeket "logikának" és "fizikának" neveztek (1835-37). 1837-ben..

Don Bosco megérkezik Valdoccóba

Don Bosco megérkezik Valdoccóba

#Aktuális 2024-04-05, Péntek

Don Bosco 1846. április 5- én érkezett meg először Valdoccóba. Virágvasárnap volt, és amint megérkezett, kibérelte a Pinardi-ház fészerét és a..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Péliföldszentkereszt – Tavaszi szerzetesi lelkigyakorlatKamerun – Reménygyújtás a zenén keresztül >