Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi papként a pápánál a húsvéti szent háromnapon

Szalézi papként a pápánál a húsvéti szent háromnapon

Szalézi papként a pápánál a húsvéti szent háromnapon

2023-04-09 Vasárnap   |   #Magyar Tartomány   |   KIEMELT   |   ARCHIVÁLT

Róma  • húsvét  •

Derosi Raja, indiai szalézi atya, aki Magyarországon szolgál, de jelenleg Rómában végez tanulmányokat, megosztotta velünk élményeit és küldött egy kis beszámolót arról, hogyan ünnepelt az idén.

Különleges alkalom volt, hogy a Szent Péter bazilikában, Rómában kezdhettem el a szent háromnapot az olajszentelési misével. Életemben először láttam ennyi papot együtt, szerte a világból, itt a Vatikánban, hogy együtt újíthassuk meg a papi ígéretet a Szentatyánál.

Eszembe jutott, Don Bosco mennyire szerette a pápát, és milyen jó, hogy szalézi papként a pápánál újíthatom én is meg a papi ígéretemet. A szent liturgia alatt lélekemelő volt az éneklés, olyan, mintha közelebb hozták volna a mennyet hozzánk. Ámulva néztem Szent Pétert, aki a mennyország kulcsait tartotta kezében. A bazilika szenthelyének szélén, a katedrán ült, és fölötte látható volt a fiatalok atyjának és mesterének, Don Boscónak a szobra.

Milyen csodálatos, hogy Don Bosco azért került sor legelejére, alatta a szentély, hogy megmutassa nekünk, hogy a Szalézi Családnak mindig a Szentatyához közel kell lennie, hogy mindig figyeljünk Krisztus helytartójára, engedelmeskedjünk neki. Don Bosco azért szerette a pápát, mert szerette az Egyházat. Azért szerette az Egyházát, mert szerette az Úrjézust, a Jó Pásztort. Az olajszentelés liturgiájának témája a megszentelés volt. Az olvasmánytól kezdve, az olajszenteléssel folytatva és a szentatya homíliájában is a megszentelt élet méltóságán volt a hangsúly. A Szentatya arra figyelmeztetett minket: akkor tudjuk felismerni a megszentelt élet méltóságát, ha a Lélek szerint vezetjük az életünket.

Sokszor tartottam nagypénteki szertartást Magyarországon, de itt Rómában az volt különleges, hogy láttam és hallottam a pápát önmagáért könyörögni az Úrhoz. Ez az egyetlen liturgikus alkalom, amikor pápa önmagáért imádkozott. A szentmiséken a concelebráns imádkozik a pápáért. Itt így imádkozott a pápa: „Mindenható, örökké élő Isten, kinek rendelése által minden dolog megalapozott, tekints kegyesen imáinkra, és végtelen jóságodban oltalmazz engem, méltatlan szolgádat, hogy a pásztori gondjaimra bízott keresztény nép a hite által növekedjék érdemeiben. Krisztus Urunk által.”

A nagypénteki szertartást követően a Szent Péter-bazilikából már sietnem kellett a Colosseumba. Este 19.45-kor, amikor odaértem, már ezren várakoztak, és többezren érkeztek folyamatosan. Este 21.15-kor kezdődött a keresztút. A pápa a Szent Márta házból követte az eseményeket a betegsége miatt. Az idei keresztutat mindenki egyhangúlag a világ békéjéért ajánlotta fel. Tehát az első állomástól kezdve az utolsó állomásig a béke volt a téma, amiről elmélkedtünk: a béke hangjai a szentföldről, a béke hangja a nyugat - afrikai migránstól, a béke hangjai Közép-Amerika fiataljaitól, a béke hangja egy dél-amerikai édesanyától, a béke hangjai három afrikai, dél-ázsiai és közel-keleti migránstól, a béke hangja egy Balkán-félszigeti szerzetespaptól, két észak-afrikai kamasz békehangja, a béke hangja Délkelet Ázsiából, a béke hangja egy megszentelt nővértől, a béke hangja Ukrajna és Oroszország fiataljaitól, a béke hangja egy közel-keleti fiatalembertől, a béke hangja egy nyugat-ázsiai édesanyától, a béke hangja egy kelet-afrikai apácától, a béke hangja fiatal lányoktól Ausztrál- Afrikában.

Nekünk, keresztényeknek a szenthárom ünnepség csúcsa, illetve a legnagyobb ünnepe a húsvéti vasárnap. A világ minden tajáról özönlöttek a zarándok a Szent Péter térre, a húsvéti pápai szentmisére, az ő áldására. A rózsafüzért imádkozva érkeztünk a szenthelyre mi, atyák, és az imádság végén, amikor a Salve Reginát énekeltük, csendben megérkezett a pápa, és hangos alleluja ének volt a szentmise bevezető éneke. Az ének a feltámadás történetéről szólt, arról, hogy jelent meg Mária Magdolnánál. A diakónus a nép felé fordult és ujjongva zengte: „Az Úr feltámadt a sírból, aki értünk függött a fán. Igen, ez igaz.” Amikor a diakónus a következő a versszakot énekelte, nem a nép felé fordult, hanem Szent Péter utódja, a Pápa felé: „Az Úr feltámadt és megjelent Simonnak.” Ezután a pápa elkezdte a húsvét vasárnapi ünnepi szentmisét.

A húsvéti vasárnapról az jutott eszembe, hogy Don Boscot ezen az ünnepségen avatták szentté ezen a téren jónéhány évvel ezelőtt. Elképzeltem, milyen dicsőséges ünnep lehetett az akkor az egész szalézi világnak. A húsvéti vasárnapon nemcsak megünnepeljük a feltámadt Krisztust, hanem megújítjuk keresztelési fogadalmunkat, a Sátánt és a gonosz cselvetéseit elutasítva Krisztussal kezdünk új életet. Ezért is valljuk így: Krisztus „valóban” feltámadt. A feltámadásról szóló evangélium kétszer hangzott el a pápai misén. Először latinul, az Egyház nyelvén; utána görögül, az evangélium eredeti nyelvén. A szentatya nem mondott prédikációt, néma csend volt, mert az ünnepi misét követően az áldások erkélyén urbi et orbi áldását Róma városára, a világra adva rövid buzdítást osztott meg velünk imádságos lelkülettel. Krisztus helytartójaként a pápa az urbi et orbi áldáskor emlékezett meg Övéiről, a nyájáról, akiket reá bízott az Úr, akik a világ minden táján a háború miatt szenvednek. Békét kívánt nekik, nekünk, háromszor is, mint szent Péter, háromszor fejezte ki a szeretetét Krisztus iránt. „Uram, Te is jól tudod, hogy szeretlek.” Szent Péter utódja most úgy legelteti nyáját, hogy békét kívánt Szíriára, a törökországi és szíriai földrengés által sújtottakra, az izraeliekre, a palesztinokra, Libanonra, Tunéziára, Haitire, Etiópiára, Dél-Szudánra, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Nicaraguára és Eritreára, Burkina Fasora, Malibura, Mozambikra, Nigériára és Mianmarra.

Április végén - nemsokára - a béke érdekében jön el hozzánk Szentatyánk Magyarországra is. Én is azért kiáltottam a hívekkel együtt: "Viva Papa!" - Éljen a Pápa!

P. Derosi Raja SDB/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Róma – Helyreállították Szent Cecíclia kriptájának falfestményeit

Róma – Helyreállították Szent Cecíclia kriptájának falfestményeit

#Szalézi világ 2024-06-02, Vasárnap

Május 29-én délután mutatták be a római San Callixtus katakombában, a Szent Cecília kriptában található dekoratív palimpszeszt restaurálási eredményeit...

Olaszország - Ismerkedés a San Callisto katakombákkal

Olaszország - Ismerkedés a San Callisto katakombákkal

#Szalézi világ 2024-04-28, Vasárnap

A 2025-ös jubileum közeledtével a San Callisto katakombák mellett élő szaléziak visszakövetik történelmüket, és kiemelik a Róma városában és különösen..

Az ifjú Giovanni Bosco húsvétja

Az ifjú Giovanni Bosco húsvétja

#Aktuális 2024-03-11, Hétfő

Öt évvel pappá szentelése után a fiatal papnak, Giovanni Boscónak kettős kihívással kellett szembenéznie: az egyik az oratórium helye volt, a másik pedig..

Péliföldszentkereszt - Nagyheti Családos Lelkigyakorlat 2024

Péliföldszentkereszt - Nagyheti Családos Lelkigyakorlat 2024

#Magyar Tartomány 2024-02-20, Kedd

A korábbi évek hagyományai szerint idén is meghívjuk a családokat Péliföldszentkeresztre, hogy nagycsütörtöktől kezdve a húsvétot megelőző napokat..

Don Bosco, az építő – A római Szent Szív-bazilika

Don Bosco, az építő – A római Szent Szív-bazilika

#Szalézi világ 2023-06-12, Hétfő

XIII. Leó pápa mindenkitől kért segítséget, de a Szent Szívnek szentelt templom építése Rómában az alapjainál megrekedt. „Csak egy ember képes..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Ferenc pápa húsvéti Urbi et Orbi üzenete 2023Csodálatos álmaink! >